Harmonogram obrad Sejmu 11 kwietnia

  • godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących
  • godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca
  • godz. 12:45 – 19:00 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie - 20-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  • godz. 19:00 – 20:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 277 i 290) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 14)
  • godz. 20:00 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (druki nr 231 i 251) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 15)
  • godz. 20:45 – 21:30 - ew. oświadczenia poselskie.

Gdzie obejrzeć transmisję?

Reklama

Transmisję z obrad Sejmu można oglądać na stronach Sejmu oraz na profilu Sejmu na platformie YouTube.