Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pomimo rosnących z roku na rok udziałów połączeń światłowodowych, technologia mobilnego dostępu stanowi jeden z ważniejszych źródeł dostępu do internetu dla wielu użytkowników w Polsce. Jak pisze UKE w swoim opracowaniu, w realiach pandemii CoViD-19 oraz rosnącego zapotrzebowaniem na usługi internetowe, dla wielu osób mogących pracować zdalnie albo mających możliwość edukacji w sposób zdalny na obszarze gdzie szerokopasmowe sieci stacjonarne nie są dostępne, usługi mobilnego dostępu do sieci mogą okazać się często jedynym rozwiązaniem problemów z dostępem do internetu.

Uwzględniając minimalne wynagrodzenie netto (około 1920 zł) i średnie wynagrodzenie netto (około 3815 zł) w czerwcu 2020 r., Urząd wyliczył na podstawie zestawienia cen, że średni miesięczny koszt korzystania z usług dostępu do internetu mobilnego stanowił odpowiednio około 3 proc. i około 1,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r.

Urząd wyliczył, że średnie minimalne koszty użytkowania w porównaniu do ubiegłych dwóch lat wzrosły o około 10 proc. W odniesieniu do rzeczywistego kosztu 1 GB zmiany były bardziej widoczne, co jest spowodowane większą liczbą dostępnych GB w pakietach danych oferowanych klientom. Średnio rzeczywisty koszt za 1 GB danych wyniósł 0,81 zł. W porównaniu do lutego 2018 r. oznacza to spadek o około 13 proc.

UKE ocenił, że w porównaniu do analizy sprzed dwóch lat wzrost cen był zauważalny w przedziale z limitem transmisji danych do 50 GB, w pozostałych przedziałach widoczne są spadki. Większe zmiany widoczne są w przedziale efektywnych kosztów za 1 GB. W lipcu 2020 r. cena jaką musieli zapłacić klienci indywidualni za jednostkę danych była o 34 proc. (do 50 GB), 4 proc. (od 50 do 100 GB) oraz o 54 proc. (powyżej 100 GB) niższa niż w lutym 2018 r.

Według Urzędu wpływ na wynikające z analizy zwiększenie średnich kosztów użytkowania przy równoczesnym spadku rzeczywistych kosztów za jednostkę danych mogą mieć wzrosty cen wśród pakietów z najmniejszym limitem transmisji danych internetowych (do 50 GB włącznie). Spośród ofert dla użytkowników indywidualnych zauważalna jest także ogólna właściwość, że im większy limit transmisji danych w abonamencie tym niższa cena efektywnego kosztu jaki użytkownik musi zapłacić za 1 GB.

Urząd przeanalizował zarówno ceny, jak też inne aspekty ofert operatorów telekomunikacyjnych. Jak podano, w porównaniu do analizy sprzed dwóch lat operatorzy proponowali klientom większą liczbę usług dostępu do internetu mobilnego, w tym tych z „nielimitowanym” transferem danych.

W porównaniu do ofert sprzed dwóch lat widoczny jest znacznie większy miesięczny limit transmisji danych. W ocenie UKE odpowiada to potrzebom użytkowników w Polsce, gdyż zużycie danych internetowych chociażby w sieciach telefonii mobilnej rośnie systematycznie z roku na rok.

UKE wskazał, że operatorzy internetu mobilnego konstruują oferty w taki sposób, że dla użytkownika o wiele korzystniejszy jest wybór usługi mobilnego dostępu do internetu wraz z np. abonamentem telefonii komórkowej, połączonych w ramach jednej usługi wiązanej. W myśl zasady „więcej za więcej” konsument dostaje spory pakiet danych internetowych do wykorzystania. Również popularne wśród użytkowników w Polsce są oferty, w ramach których abonent otrzymuje duży limit transmisji danych do podziału na wiele urządzeń w ramach jednej umowy abonenckiej.

UKE zwrócił też uwagę na wprowadzanie przez operatorów usługi internetu 5G. Podkreślił, że nadal nie jest ona dostępna dla wszystkich i zazwyczaj oferowana wraz z najdroższymi pakietami. Urząd przewiduje, że w związku z tym użytkownicy w najbliższym czasie nie będą decydowali się powszechnie na wybór droższej oferty o znacznie lepszych parametrach technicznych użytkowania (jakość i szybkość połączenia). (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ je/