Propozycja, którą twórcy przedstawiają swoim obserwatorom, wymaga użycia: ceramicznych doniczek, podgrzewaczy i podstawek, zapewniających przepływ powietrza.

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

„Do Komendy Głównej PSP nie docierały do tej pory sygnały o alternatywnych metodach na ogrzewanie, które są publikowane w mediach społecznościowych” – informuje rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski. Jak dodaje, film „prezentuje niekonwencjonalny sposób na dogrzewanie budynków mieszkalnych, który zdecydowanie nie jest rekomendowanym sposobem na ogrzanie pomieszczeń oraz budzi poważne wątpliwości, dotyczące zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego”.

Reklama

Metoda, która doprowadziła do pożarów w Niemczech

W niemieckiej miejscowości Much na początku października konstrukcja z doniczek i podgrzewaczy (określana jako Teelichtöfen) „doprowadziła do pożaru i zakrojonej na szeroką skalę akcji straży pożarnej” – informuje serwis General-Anzeiger Bonn. Na szczęście osoby, znajdujące się w pobliżu źródła ognia, nie zostały poszkodowane.

W Tuttlingen (we wrześniu) konstrukcje, które miały służyć jako „zamiennik ogrzewania”, pozostawiono bez nadzoru. Do tragedii nie doszło dzięki czujnikom dymu. Gdy na miejsce przybyła straż pożarna, załoga musiała przedostać się do mieszkania przez „mocno zadymioną klatkę schodową” – opisuje serwis Schwäbische.

W komunikatach, umieszczanych na profilach jednostek straży pożarnej, znalazło się ostrzeżenie – metoda stanowi „zagrożenie pożarowe”.

Sposób jest określany jako „darmowy”/„tani”, ale tak naprawdę koszt i efekt pokazują, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. By ogrzać pokój (16-20 m2), potrzebujemy ponad 30 podgrzewaczy – szacują niemieckie media.

Co więcej, wspomniane przykłady udowadniają, iż metoda może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Konstrukcja zużywa sporo tlenu, jeśli pomieszczenie nie będzie wietrzone, przebywające w pokoju osoby mogą się udusić. Szkodliwe substancje, które uwalniają się podczas spalania, zagrażają nie tylko ludziom, ale i zwierzętom.

Służby przypominają, by nie ustawiać konstrukcji blisko siebie. Temperatura wewnątrz może osiągnąć nawet do 250 st. C.

Z kolei, jeśli dojdzie do pożaru – ze względu na wosk – ugaszenie ognia wodą będzie niemożliwe – przypominają niemieckie służby. W takiej sytuacji niezbędny jest np. koc gaśniczy, w poważniejszych przypadkach interwencja straży pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna Bergkamen przedstawia w materiale wideo, jak nagrzana konstrukcja (stworzona z doniczki i podgrzewaczy) reaguje na wodę.

Ogień + brak kontroli = pożar

„Straż pożarna co roku notuje kilkadziesiąt tysięcy pożarów w obiektach mieszkalnych spowodowanych, w dużej mierze, nieostrożnością domowników [...]” – zaznacza rzecznik prasowy komendanta głównego PSP.

Wśród przyczyn, które prowadzą do pożaru, pojawia się m.in. „pozostawienie świec lub źródeł ognia bez dozoru (np. wychodząc z domu” oraz „wady techniczne urządzeń grzewczych, w tym elektrycznych (niewłaściwy stan techniczny lub naprawy we własnym zakresie)”.

W ostatnich tygodniach ten schemat niestety się powtarza. Dochodzi do pożarów spowodowanych „w głównej mierze nieostrożnością osób dorosłych lub awariami urządzeń grzewczych”.

O czym pamiętać w trakcie sezonu grzewczego?

Bryg. Karol Kierzkowski przypomina, by podczas sezonu grzewczego zadbać o obowiązkową kontrolę instalacji technicznych, gazowych oraz elektrycznych. Istotnym punktem jest też czyszczenie przewodów wentylacyjnych i kominowych.

(„Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem;
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Kryzys energetyczny zmusza Polaków do wzmożonego poszukiwania produktów związanych z ogrzewaniem i opałem. Jak wynika z danych OLX, największe zainteresowanie dotyczy drewna opałowego. W ubiegłym miesiącu liczba odpowiedzi na oferty wzrosła o 180 proc. (w porównaniu z wrześniem 2021 r.)

Oto najczęściej poszukiwane surowce (wrzesień, 2022 r.):

  • drewno opałowe – 500 tysięcy*;
  • ekogroszek – 300 tysięcy;
  • węgiel – 244 tysięcy;
  • pellet – 210 tysięcy.

źródło:OLX, *liczba poszukiwanych fraz

OLX przestrzega przed ofertami, które budzą u klientów wątpliwości lub mają „nieprawdopodobnie niską cenę”.