Aby zdać maturę 2023, każdy absolwent liceum lub technikum musi zaliczyć sześć egzaminów. Na poziomie podstawowym są to: język polski, matematyka i wybrany język obcy. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Do tego każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023: Egzaminy z matematyki

Z matematyką na poziomie podstawowym absolwenci liceów i techników mierzyli się 8 maja, a na poziomie rozszerzonym – 12 maja. Oba egzaminy odbyły się w dwóch formułach: 2015 i 2023. Do każdej z nich był osobny arkusz egzaminacyjny.

Reklama

W naszym serwisie towarzyszymy maturzystom od początku ich zmagań. Jeszcze przed rozpoczęciem matury 2023 publikowaliśmy liczne materiały poradnikowe i powtórkowe, a po jej rozpoczęciu arkusze CKE z poszczególnych przedmiotów.

Matura 2023: Matematyka, poziom podstawowy. Arkusze CKE i odpowiedzi

Tak było i z matematyką na poziomie podstawowym. W naszym serwisie możecie znaleźć arkusze CKE oraz odpowiedzi z matury z matematyki z 8 maja. Do tego egzaminu przystąpili wszyscy zdający – czyli około 270 tysięcy osób.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, FORMUŁA 2015

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE MATURALNE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, FORMUŁA 2023

Podobnie sytuacja w naszym serwisie miała się 12 maja.

Matura 2023: Matematyka, poziom rozszerzony. Arkusze CKE i odpowiedzi

Wtedy to bowiem opublikowaliśmy arkusze CKE i odpowiedzi z matematyki na poziomie rozszerzonym. Również w obu formułach – 2015 i 2023. Jako że był to wybrany przedmiot dodatkowy do egzaminu przystąpiło znacznie mniej osób - około 77 tys.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM, FORMUŁA 2015

TUTAJ ZNAJDZIECIE ARKUSZE CKE Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM, FORMUŁA 2023