Matura z geografii 2023: Kiedy egzamin?

Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 9.00. Na wypełnienie arkusza zdający będą mieli 180 minut.

Geografia jest jednym z przedmiotów dodatkowych do wyboru. Każdy maturzysta musi przystąpić do przynajmniej jednego takiego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Oprócz geografii zdający mieli do wyboru jeszcze: biologię, chemię, filozofię, fizykę, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematykę, język polski i języki obce nowożytne.

Reklama

Aby zaliczyć maturę z geografii na poziomie rozszerzonym, wystarczy przystąpić do egzaminu – przedmioty dodatkowe do wyboru nie mają wyznaczonego progu zdawalności. Wystarczy więc, że maturzysta przystąpi do egzaminu, by został on zaliczony. Dokładny wynik będzie miał jednak znaczenie przy rekrutacji na studia.

Matura 2023: Geografię zdaje około 64 tys. maturzystów

Egzamin z geografii odbędzie się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, czyli zdających maturę w formule 2023, geografia jest dopiero na piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Chce ją zdawać 33,7 tys. osób (21,3 proc.).

Natomiast wśród tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia, czyli zdających maturę w formule 2015, geografia jest na drugim miejscu. Deklaracje zdawania jej złożyło 29,8 tys. z nich, czyli 26,2 proc.

Matura 2023: U nas znajdziecie arkusze CKE z geografii

Arkusze egzaminacyjne z geografii na poziomie rozszerzonym CKE opublikuje około godz. 14.00. Zaraz potem będziecie je mogli znaleźć także u nas. W Forsalu w specjalnym artykule udostępnimy arkusze CKE z geografii w formule 2015 i 2023.

Także dziś, tyle że o 14.00, odbędzie się egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.