Sesja główna matury 2023 trwa do 23 maja. Wtedy kończą się zarówno egzaminy pisemne jak i ustne. Większość maturzystów będzie mogła wówczas odetchnąć z ulgą.

Matura 2023: Sesja dodatkowa od 1 czerwca

Wyjątkiem są osoby, które z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do sesji głównej. Dla nich - jeśli otrzymali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - przygotowano sesję dodatkową matury 2023.

Reklama

Matura 2023: Szczegółowy harmonogram sesji dodatkowej

Harmonogram sesji dodatkowej matury jest taki sam dla formuły 2015 i 2023. Egzaminy rozpoczynają się już 1 czerwca. Oto ich szczegółowe terminy:

1 czerwca – język polski, poziom podstawowy, godz. 9.00

2 czerwca – matematyka, poziom podstawowy, godz. 9.00

matematyka, poziom rozszerzony, godz. 14.00

5 czerwca – język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, poziom podstawowy, godz. 9.00

filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, poziom rozszerzony, godz. 14.00

6 czerwca – biologia, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język angielski, poziom rozszerzony, godz. 14.00

7 czerwca – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język francuski, poziom rozszerzony, godz. 14.00

8 czerwca – Boże Ciało

9 czerwca – dzień bez egzaminów

12 czerwca – chemia, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język niemiecki, poziom rozszerzony, godz. 14.00

13 czerwcahistoria, poziom rozszerzony, godz. 9.00

historia sztuki, poziom rozszerzony, godz. 14.00

14 czerwca – geografia, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język rosyjski, poziom rozszerzony, godz. 14.00

15 czerwca – fizyka, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język hiszpański, poziom rozszerzony, godz. 14.00

16 czerwca – informatyka, poziom rozszerzony, godz. 9.00

język polski, język kaszubski, język łemkowski, poziom rozszerzony, godz. 14.00

19 czerwca – języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy, 9.00

języki mniejszości narodowych, język włoski, poziom rozszerzony, godz. 14.00

Matura 2023: Kiedy CKE ogłosi wyniki?

Wyniki egzaminów z sesji dodatkowej matury 2023 zostaną podane razem z rezultatami z sesji głównej. Maturzyści poznają je już 7 lipca. CKE ogłosi wówczas indywidualne wyniki matur w specjalnym systemie online. Każdy maturzysta będzie miał dostęp tylko do swoich rezultatów.

Również 7 lipca CKE przekaże wyniki matury 2023 do szkół, razem ze świadectwami i aneksami. W tym samym dniu szkoły mają obowiązek wydać je zdającym.

Matura 2023: Które egzaminy są obowiązkowe i ile punktów trzeba zdobyć?

Przypomnijmy: by zdać maturę 2023, każdy absolwent musi zmierzyć się łącznie z 6 egzaminami obowiązkowymi. O jakie dokładnie przedmioty chodzi? W formie pisemnej są to:

  • język polski na poziomie podstawowym
  • matematyka na poziomie podstawowym
  • wybrany język obcy na poziomie podstawowym
  • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta musi też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych:

  • z języka polskiego bez określania poziomu
  • z wybranego języka obcego bez określania poziomu.

Przypomnijmy jeszcze, że aby zaliczyć wspomniane egzaminy maturalne, trzeba uzyskać z każdego z nich minimum 30 proc. punktów. Wyjątkiem jest tylko wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W przypadku tego egzaminu wystarczy, że absolwent do niego przystąpi, by został on uznany za zaliczony.