Egzamin ósmoklasisty tradycyjnie trwa trzy dni. W każdy z nich uczniowie piszą sprawdzian z innego przedmiotu – w pierwszym dniu napisali egzamin z języka polskiego, w drugim – z matematyki, a w trzecim przyszła kolej na język obcy.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski najpopularniejszy

Największa grupa przystąpi dziś do egzaminu ósmoklasisty z język angielskiego – wybrało go 97,8 proc. uczniów klas VIII. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, na który zdecydowało się 1,9 proc. ósmoklasistów. Reszta uczniów – 0,3 proc. – napisze egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty: Arkusze CKE i odpowiedzi z angielskiego będą u nas

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego rozpocznie się o godz. 9.00. Na rozwiązanie arkusza CKE uczniowie będą mieć 90 minut.

Podobnie jak w dwóch pierwszych dniach egzaminu ósmoklasisty 2023 także dziś około 13.00 opublikujemy w naszym serwisie arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu z angielskiego. Będziecie mogli je znaleźć w specjalnym artykule.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze i odpowiedzi z polskiego i matematyki

Tymczasem jednak możecie sprawdzić arkusze i odpowiedzi z pozostałych przedmiotów:

Egzamin ósmoklasisty 2023: Jakie słownictwo trzeba znać na angielski?

Czego uczniowie mogą się spodziewać na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego? Najważniejsze to opanowanie odpowiedniego słownictwa, które będzie potrzebne we wszystkich częściach arkusza egzaminacyjnego – sprawdzających rozumienie ze słuchu i słowa pisanego oraz tworzenie własnych wypowiedzi.

Z wymagań egzaminacyjnych dla języka angielskiego wiadomo, że na egzamin ósmoklasisty potrzebne będzie słownictwo z zakresu:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).