Nabór w 2023 r. zostanie przeprowadzony w ramach limitu przyjęć w czterech krajowych uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.

Limit dla wszystkich uczelni wojskowych w roku akademickim 2023/2024, po nowelizacji rozporządzenia, wyniesie 2089 miejsc i wzrośnie z 2040 miejsc.

Istotą projektu jest zwiększenie limitu przyjęć w Lotniczej Akademii Wojskowej o 49 miejsc z 251 do 300.

Pozostałe limity wynoszą: dla WAT – 1018, AMW - 175, a AWL – 596.

Reklama

W uzasadnieniu projektu wskazano, że konieczność dokonania nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest "zidentyfikowanymi w resorcie obrony narodowej dodatkowymi potrzebami w zakresie uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w korpusie osobowym Sił Powietrznych w 2028 r.".

Wskazano jednocześnie, że "rektor–komendant LAW zapewnił o możliwości realizacji w tej uczelni wojskowej kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych począwszy od roku akademickiego 2023/2024 r. w liczbie 300 osób". (PAP)