Program "Podróże z klasą" skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem - jak mówiła minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadając uruchomienie programu - jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze.

Reklama

„W ciągu pierwszych 12 minut od uruchomienia systemu o godz. 10.00 zarejestrowano 2273 wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia #PodróżezKlasą wyczerpując przeznaczoną pulę środków w kwocie 60 mln zł” – podało w środę MEN na platformie X.

Muzea, centra naukowe, i inne

W ramach "Podróży z klasą" dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. W ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

Warunki programu "Podróż z klasą"

Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tys. zł, trzydniowa – do 30 tys. zł, czterodniowa – do 40 tys. zł, pięciodniowa – do 50 tys. zł. W wycieczce musi wziąć co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny, przy czym koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

Proces składania wniosków do programu

Nabór wniosków rusza 19 czerwca 2024 r. o godz. 10.00. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący przez stronę http://strefa.ksdo.gov.pl. Na finansowanie programu w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025, od września do grudnia.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka