Wzięło w nim udział ponad 5 tys. dzieci z wieku 10-12 lat. Okazuje się, że spędzają przed ekranami średnio cztery godziny dziennie: przez dwie i pół oglądają programy telewizyjne i materiały wideo, przez 30 min. korzystają z mediów społecznościowych, natomiast godzinę zabierają im gry komputerowe.

O ile pomiary dzieci w wieku 10 lat nie wykazały korzyści (definiowanej jako wzrost IQ) z poświęcania ponadprzeciętnej liczby godzin na gry wideo, o tyle po dwóch latach najbardziej aktywni gracze (17 proc. dzieci spędzających na graniu najwięcej czasu) mieli o około 2,5 pkt proc. wyższe IQ od przeciętnej.

Rezultaty tego badania są zgodne z innymi mniejszymi studiami oraz potwierdzają wcześniejsze odkrycia, że zdolności kognitywne można rozwijać za pomocą odpowiedniego treningu.

Wpływ mediów społecznościowych na inteligencję

Reklama

Korzystanie z mediów społecznościowych nie ma wpływu na inteligencję dzieci. Jeśli chodzi o wpływ oglądania TV i nagrań wideo, to jedna z analiz wskazała na jego pozytywny wpływ, aczkolwiek autorzy badania podkreślają, że powinniśmy te wyniki traktować z dużym dystansem. Istnieją jednakże empiryczne dowody, że wysokiej jakości materiały wideo (TV) mają pozytywny wpływ na szkolne wyniki dzieci i ich zdolności poznawcze. Jednak tego typu wyniki badań są rzadkie.

Autorzy badania podkreślają, że nie brali pod uwagę wpływu gier komputerowych na zdrowie psychiczne, jakość snu czy ćwiczenia fizyczne.