Inteligencja płynna jest uważana za potencjał intelektualny, z którym przychodzimy na świat. Jest zdeterminowana przez czynniki biologiczne i genetyczne. W dużym stopniu odpowiada za myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię przestrzenną, zdolność koncentracji uwagi, wydawanie ocen, a także tworzenia strategii w celu rozwiązywania problemów. Teorię inteligencji płynnej i skrystalizowanej rozwinął w XX wieku amerykański psycholog Raymond Cattell.

Inteligencja płynna przydaje się w codziennych aktywnościach – od organizacji przyjęcia po wypełnianie PIT-u. Jest kluczowa m.in. w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i zawodowych.

Udowodnienie, które części mózgu są odpowiedzialne za różne zdolności jest trudne, ponieważ wymaga badań na osobach, u których dany obszar mózgu jest uszkodzony lub go brak. Co więcej, jeśli badania dotyczą pacjentów z uszkodzeniem mózgu, musi być ono zogniskowane tylko w jednej części mózgu.

Naukowcy z University College w Londynie przeprowadzili badania w grupie 165 zdrowych osób oraz 227 pacjentów, którzy cierpieli albo na guza mózgu albo doznali udaru, który dotknął specyficznego obszaru mózgu. Wykonano u nich najlepiej sprawdzony test oceniający inteligencję płynną, tzw. Test Matryc Ravena (Raven Advanced Progressive Matrices - APM). W teście tym badani muszą wychwycić zależności między elementami pewnego wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element. Trudność kolejnych zadań rośnie.

Reklama

Okazało się, że pogorszenie zdolności typowych dla inteligencji płynnej w największym stopniu dotyczyło pacjentów z uszkodzeniem obszarów prawego płata czołowego. Pacjenci z uszkodzeniami w innych obszarach mieli wyniki takie, jak grupa kontrolna.

“Nasze rezultaty wskazują po raz pierwszy, że obszary prawego płata czołowego mózgu są kluczowe dla wyższych funkcji, które składają się na inteligencję płynną, takie jak rozwiązywanie problemów czy rozumowanie” – skomentowała główna autorka pracy prof. Lisa Cipolotti.

Autorzy przypominają, że tego rodzaju uszkodzenia mogą dotyczyć nie tylko pacjentów po udarze mózgu czy z guzami mózgu, ale również z demencją czy po urazach głowy.

Jak dodała, ujawnianie zależności między funkcjami poznawczymi a różnymi obszarami mózgu jest pomocne w dobieraniu metod leczenia chorób neurologicznych.