Z Małgorzatą Sikorską rozmawia Klara Klinger

Małgorzata Sikorska socjolożka, dr hab., pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią życia rodzinnego, przemianami obyczajowości i współczesnego społeczeństwa polskiego

Im więcej małżeństw, tym więcej dzieci? Tak twierdzą autorzy zaprezentowanej niedawno strategii demograficznej.

Rzeczywiście jest w niej wiele o wzmacnianiu rodziny poprzez wspieranie trwałości małżeństw. Tymczasem wiemy, że w Polsce systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich. W 2020 r. 26 proc. dzieci przyszło na świat poza związkami formalnymi. W 2000 r. – 12 proc., a w 1990 – 6 proc. To i tak mało w porównaniu ze średnią dla krajów Unii Europejskiej, ale widać zmianę.
Reklama