Zgodnie z raportami OECD z przełomu listopada oraz grudnia, całkowita wartość sektora turystycznego w Polsce została oszacowana na 104,3 mld zł w 2020 r., co oznaczało spadek o 26,4 proc. w porównaniu z 2019 r. Turystyka odpowiadała za około 4,5 proc. PKB Polski, a sektor zakwaterowania i gastronomii zatrudniały w 2020 r. 195 tys. 539 osób – o 6,1 proc. mniej w ujęciu rocznym.

"Po osiągnięciu rekordowego poziomu 21,2 mln zagranicznych przyjazdów turystycznych w 2019 r., Polska odnotowała zaledwie 8,4 mln przyjazdów zagranicznych w 2020 r., co stanowi spadek o 60,2 proc." – przekazano. Jak wynika z badania, największy ruch wygenerowali turyści z Niemiec (40,7 proc.), drugie miejsce zajęli Ukraińcy (12,1 proc.). Wpływy z turystyki zagranicznej spadły do 28,1 mld zł (spadek o 60,7 proc) w 2020 r. w ujęciu r/r – dodano.

W 2021 roku liczba turystów zagranicznych wzrosła do 9,7 mln, ale – jak wskazano – była mniejsza o 54 proc. w porównaniu do poziomu sprzed pandemii. Jak stwierdzono w raporcie, Polska odnotowała szybsze ożywienie w przypadku turystyki krajowej – w 2021 roku liczba turystów krajowych wyniosła 46,3 mln, co stanowiło spadek o 9,7 proc. w porównaniu z 2019 r.

Jak wynika z badania, na początku wojny Rosji z Ukrainą, w Polsce odnotowano spadek rezerwacji noclegów w całym kraju. Dodano, że "ze względu na utrzymującą się niepewność związaną z licznymi kryzysami, tempo odbicia turystyki w Polsce jest trudne do prognozowania". Według prognoz liczba turystów zagranicznych w 2024 r. może zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii, a w 2025 r. go przekroczyć.

Reklama

Zgodnie z szacunkami OECD, negatywny wpływ na odbudowę turystyki w 2022 r. w badanych państwach będą miały czynniki takie jak inflacja i osłabiona siła nabywcza gospodarstw domowych. Organizacja oceniła, że celem odbudowy niezbędna będzie m.in. promocja "zielonej turystyki", zapewnienie stabilnego sektora turystyki oraz podjęcie szerokiej współpracy pomiędzy rządami państwowymi a prywatnymi przedsiębiorcami.

ra/ pad/