Wzrost frekwencji w hotelach w maju

W maju - jak podano - frekwencję powyżej 50 proc. odnotowało 8 na 10 hoteli – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Udane dla hotelarzy okazały się zarówno majowy jak i czerwcowy długi weekend. Wyniki osiągnięte przez hotele w maju były wyższe od tych z ubiegłego miesiąca i podobnie jak w kwietniu lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - poinformowała Izba.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w maju średnie ceny wzrosły rok do roku, a w minionym miesiącu skala ich wzrostu była "zauważalnie większa". "Odpowiedzi wskazują, że 71 proc. hoteli (14 pp. więcej niż w kwietniu) podniosło ceny w stosunku do maja 2023 r., w tym ponad 52 proc. odnotowało wzrost do 10 pp., 11 proc. utrzymało te same ceny, a 13 proc. wprowadziło obniżki do 10 proc." - wskazano.

Reklama

Obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało w maju 79 proc. hoteli, czyli o 22 pp. więcej niż w kwietniu, w tym 41 proc. obiektów miało obłożenie powyżej 70 proc. - o 20 pp. więcej niż w poprzednim miesiącu. Hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 2 proc.

W grupie hoteli biznesowych 73 proc. uzyskało w maju obłożenie powyżej 50 proc., w tym 42 proc. osiągnęło wynik powyżej 70 proc. To rezultaty lepsze niż w kwietniu o 5 pp. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło spośród nich 4 proc. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie wyższe niż miesiąc temu: 85 proc. hoteli zapełniło się więcej niż w połowie, w tym 29 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Nie było obiektów wypoczynkowych, które zanotowałyby frekwencję poniżej 30 proc. Według IGHP to częściowo efekt kumulacji dwóch „długich weekendów": majowego oraz czerwcowego.

Wskaźniki obłożenia były również wyższe w porównaniu rok do roku. W takim ujęciu 55 proc. hoteli poprawiło wynik, w tym 20 proc. odnotowało wzrost obłożenia w przedziale 6-10 pp., a 25 proc. obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 pp. 12 proc. hoteli miało wyniki na poziomie ubiegłorocznym, zaś 33 proc. hoteli odnotowało niższą frekwencję w porównaniu do maja ubiegłego roku.

Ożywienie rezerwacji na czerwiec

Jak zauważyła IGHP, dane dotyczące przyjętych rezerwacji na czerwiec wskazują na mocne ożywienie w obiektach wypoczynkowych oraz podobny stan prognoz, jak miesiąc temu w hotelach biznesowych. Obłożenie powyżej 50 proc. przewiduje 60 proc. hoteli. Prognozę obłożenia w zakresie 30-50 proc., zadeklarowało 30 proc. obiektów, a 10 proc. przewidywało czerwcową frekwencję poniżej 30 proc.

Spośród hoteli biznesowych 42 proc. obiektów wskazało na frekwencję powyżej 50 proc. Odsetek takich hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. wyniósł 40 proc. 17 proc. zadeklarowało nieprzekroczenie frekwencji 30 proc. Jeszcze wyższe wskaźniki obłożenia w czerwcu przewidują obiekty wypoczynkowe. 77 proc. wskazało na frekwencję powyżej 50 proc., w tym ponad 35 proc. jest zapełnionych w ponad 70 proc. Na obłożenie poniżej 30 proc. nie wskazał żaden z ankietowanych hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-7 czerwca br. wzięło udział 150 hoteli ze wszystkich województw. Spośród nich 73 proc. położonych jest w miastach. 20 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (86 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 70 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 82 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączących profil biznesowy z turystycznym jest 42 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.). (PAP)