W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przekazano, że celem programu jest stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia pacjentów onkologicznych.

Program będzie realizowany w latach 2019-2024 i zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Wartość programu wynosi 872 mln zł, z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić z funduszy ministra zdrowia.

Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych – od profilaktyki przez diagnostykę aż do leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja ma umożliwić: wymianę wyeksploatowanej infrastruktury i stworzenie nowej – m.in. przez budowę i wyposażenie nowego budynku klinicznego, a także remont starego; połączenie działalności szpitala przez konsolidację dwóch kompleksów – przy ul. Wawelskiej i ul. Roentgena w Warszawie; zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów onkologicznych oraz rozszerzenie działalności dotyczącej profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o czynniki ryzyka chorób nowotworowych.

Inwestycja ma ponadto umożliwić rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami chorymi przewlekle w celu utrzymania jakości ich życia i pełnionych funkcji społecznych, rodzinnych czy zawodowych; wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń onkologicznych, a także wprowadzenie innowacyjnych terapii, nowych metod opieki oraz technologii medycznych, co w przyszłości przełoży się na jakość leczenia i stan zdrowia pacjentów.

CIR podnosi, że centrum onkologii jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce, w którym corocznie hospitalizuje się ponad 80 tys. pacjentów i udziela ponad 370 tys. porad ambulatoryjnych.

"Realizacja inwestycji będzie kolejnym krokiem na drodze do rozwoju infrastruktury onkologicznej. W ostatnich czterech latach minister zdrowia dofinansował w tym celu realizację projektów o łącznej wartości blisko 1,7 mld zł" – podało Centrum.

>>> Czytaj też: Powstaje Narodowa Strategia Onkologiczna. "Powinny być jasno zdefiniowane cele"