Jak pokazuje infografika serwisu Statista, wykorzystująca dane Eurostatu, pomimo załamania w 2015 roku, średnia długość życia w UE rosła co roku od co najmniej 2003 roku. Jednak w 2020 roku średnia lat życia Europejczyków spadła z 81,3 do 80,4 lat. W roku 2021 nastąpił kolejny spadek o 0,3 roku.

Jak podaje Eurostat, od lat 60. ubiegłego wieku średnia długość życia wzrastała średnio o ponad dwa lata na dekadę. Najnowsze dostępne dane wskazują jednak, że w kilku państwach członkowskich UE średnia długość życia uległa zahamowaniu lub nawet spadkowi. Pandemia Covid-19 miała negatywny wpływ na to, że oczekiwana długość życia w chwili urodzenia zmniejszyła się w niemal połowie państw członkowskich UE w 2021 roku. Największe spadki odnotowano na Słowacji i w Bułgarii (-2,2 roku w porównaniu z 2020 r.), a następnie na Łotwie (-2,1) i w Estonii (-2,0). W porównaniu z rokiem 2019 sprzed pandemii, ogólny wpływ na średnią długość życia jest nadal ujemny we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Luksemburga (+0,1), Malty oraz Szwecji (w których pozostał ten sam poziom).

statista.com