W I półroczu 2023 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób, po raz pierwszy przekroczyła poziom 100 mld zł i wyniosła aż 121,4 mld złotych. To o 21,4 proc. więcej (o 26 mld zł) niż w analogicznym okresie zeszłego roku – podała firma AutomotiveSuppliers.pl w raporcie.

Trendy wzrostowe w sprzedaży przemysłu auto-moto

„Sytuacja w pierwszych sześciu miesiącach roku była stabilna - rósł popyt na nowe auta na rynkach unijnych, co przekładało się m.in. na wyższe zapotrzebowanie na komponenty. Ponadto rosła produkcja pojazdów w Polsce, np. w fabryce Stellantis w Tychach, w którym na początku roku uruchomiono produkcję nowego modelu - Jeep Avenger” – powiedział cytowany w raporcie partner w AutomotiveSuppliers.pl Rafał Orłowski.

Reklama

Według raportu, w grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I półroczu br. wzrosła do 116,2 mld zł wobec 90,2 mld zł w analogicznym okresie 2022 roku (o 21,9 proc.). Ponad połowę tej wartości (55,5 proc.) wygenerowali producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Produkcja sprzedana na poziomie 64,47 mld zł, jest wyższa rok do roku o 15,3 proc. Wyższą dynamikę wzrostu odnotowano także u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) – dzięki wzrostowi o 36,2 proc. (do 47,5 mld zł) udział tej grupy w całości sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego zwiększył się z 35,6 proc. na koniec I połowy 2022 roku do 40,8 proc. 12 miesięcy później. Również w trzeciej grupie produktów motoryzacyjnych nastąpił wzrost produkcji sprzedanej (4,3 mld złotych, o 2,4 proc.).

Rośnie też zatrudnienie

Na koniec I półrocza 2023 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach grupy PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób, wyniosło 201,0 tys. W ciągu 12 miesięcy liczba miejsc pracy wzrosła o ponad 5 tys. (o 2,1 proc.).

„Przeciętne zatrudnienie rośnie trzeci kwartał z rzędu. Warto podkreślić, że po I półroczu 2023 roku powróciliśmy do poziomu ostatni raz odnotowanego przed 24 miesiącami. Nadal jest jeszcze daleko do rekordu, który był osiągnięty w analogicznym okresie 2019 roku - 210,3 tys.” – powiedział Rafał Orłowski.

Eksport idzie głównie do Niemiec

W I półroczu 2023 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego wzrósł rok do roku o 46,08 proc. do 26,1 mld euro (o 8,24 mld euro) – stwierdzono w raporcie. Oceniono, że to nowy rekord dla pierwszych sześciu miesięcy roku. W samym II kwartale br. zanotowano wzrost eksportu o 35,70 proc. Na rynki krajów UE trafiło 82,78 proc. całego eksportu branży z naszego kraju (wzrost o 48,99 proc).

W raporcie wskazano, że najważniejszym partnerem handlowym są odbiorcy w Niemczech (9,69 mld euro, 37,08 proc. całości eksportu). W I półroczu eksport do naszego zachodniego sąsiada wzrósł o 66 proc. Kolejnymi rynkami zbytu były: Francja (2,31 mld euro, 8,88 proc. całości, +77,81 proc.), Czechy (1,66 mld euro, 6,37 proc., +41,0 proc.) i Włochy (1,62 mld euro, 6,21 proc. całości, +32,91 proc.).

„Patrząc z perspektywy końca października, możemy już teraz przyjąć, że w całym bieżącym roku zostaną ustanowione nowe roczne rekordy wartości produkcji sprzedanej oraz eksportu„ – stwierdzono w raporcie. „ Bardziej skomplikowana jest sytuacja dotycząca zatrudnienia. Możliwe, że dynamika w II półroczu może znacząco osłabnąć, a w grupie producentów pojazdów nawet zmaleć. Przypominamy, że nie później niż do początku 2024 roku zakończą działalność dwie fabryki autobusów (we Wrocławiu i w Słupsku) a w kolejnej (w Starachowicach) zostaje ograniczana produkcja. W efekcie w tej grupie zostanie zlikwidowanych ponad 3 tys. miejsc pracy” – oceniono. (PAP)

autor: Marek Siudaj