"Rynek wynajmu długoterminowego utrzymał solidne tempo rozwoju, które w 2023 roku osiągnęło poziom 9 proc. r/r" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

Filarem sprzedaży nowych aut w Polsce w 2023 roku były firmy oraz przedsiębiorcy, i to w ich przypadku dynamika wzrostu sprzedaży była największa, osiągając poziom 15,5 proc. r/r. Podobnie do całego rynku motoryzacyjnego, tak wysoki wzrost to efekt niskiej bazy roku 2022. Tempo wzrostu sprzedaży w poszczególnych formach finansowania samochodów do firm znacząco się różniło i było ściśle powiązane z poziomem sprzedaży w roku 2022: było tym większe, im bardziej dany rodzaj finansowania ucierpiał w wyniku kryzysu podażowego. W efekcie, najwyższą dynamikę wzrostu sprzedaży nowych aut, na poziomie 20,8 proc. r/r, odnotowano w przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu oraz klasycznego leasingu liczonych razem. W tych formach finansowania rok wcześniej (w 2022 r.) wystąpił z kolei najwyższy spadek sprzedaży -14 proc. r/r, wynika z materiału.

Sprzedaż też w górę

Reklama

W roku 2023 sprzedaż w wynajmie długoterminowym w Polsce urosła o 1,9 proc. r/r, i co ważne, baza porównawcza roku 2022, w przeciwieństwie do reszty rynku i konkurencyjnych rodzajów finansowania, nie była w tym przypadku niska. W wynajmie długoterminowym znalazł się co czwarty (24,8 proc.) nowy samochód osobowy nabywany przez firmy i przedsiębiorców w Polsce w zeszłym roku, co oznacza że branża zakupiła na potrzeby oferowanych usług łącznie 85,5 tys. aut, podano również.

W 2023 roku w Polsce sprzedano łącznie 475 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej, ale mniej niż 555 tys. w przedpandemicznym roku 2019.

"Niezmiennie od wielu lat głównym filarem sprzedaży nowych samochodów w Polsce są firmy i przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku odpowiadali za sprzedaż 71 proc. nowych aut osobowych, łącznie nieco ponad 298,2 tys. Ale udział firm w sprzedaży nowych samochodów w minionym roku zmniejszył się o 3,1 pkt proc. Firmy nabyły o 9,9 proc. mniej nowych aut osobowych niż rok wcześniej. Co ciekawe, w przypadku klientów indywidualnych sprzedaż w tym zakresie była większa o 5,2 proc. r/r." - czytamy dalej.

Łączna sprzedaż nowych samochodów do firm w 2022 r., a więc we wszelkich formach finansowania dostępnych na rynku, była mniejsza o 9,9 proc. r/r. Jeszcze większy spadek był widoczny w przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu i klasycznego leasingu liczonych razem, gdyż wyniósł 14 proc. r/r. Inaczej sytuacja wyglądała jeśli chodzi o wynajem długoterminowy, gdzie odnotowany został wzrost sprzedaży o 2,3 proc. r/r, wynika z materiału.

Dynamika wzrostu utrzymuje się

"Dynamika wzrostu rynku wynajmu długoterminowego samochodów Polsce utrzymuje się nieprzerwanie, już od lat, na dobrym, stabilnym poziomie, w ostatnich dwóch latach oscylującym wokół 9 proc. Co warte podkreślenia, był to przecież bardzo trudny czas dla całej gospodarki, w tym również dla rynku motoryzacyjnego, który zmagał się z bezprecedensowymi, niekorzystnymi zjawiskami jak np. obniżona podaż nowych aut, czy duże wzrosty cen pojazdów. Branża wynajmu długoterminowego odróżnia się na tym tle i to w sposób bardzo wyraźny od reszty rynku motoryzacyjnego i konkurencyjnych form finansowania. Liczba aut znajdujących się na polskim rynku w wynajmie długoterminowym konsekwentnie i szybko rośnie, można powiedzieć, że niezależnie od czynników makroekonomicznych. Usługa ta stanowi coraz ważniejszą część rynku motoryzacyjnego w naszym kraju, stając się jedną z najważniejszych form finansowania samochodów. Jeszcze dekadę temu świadomość wynajmu długoterminowego w Polsce nie była duża, korzystały z niego głównie duże korporacje. Dzisiaj wynajem długoterminowy jest już coraz lepiej wykorzystywany nawet wśród najmniejszych przedsiębiorców w Polsce, którzy stanowią coraz większą grupę klientów naszej branży" - powiedział prezes PZWLP Robert Antczak, cytowany w komunikacie.

Na koniec grudnia 2023 r. w łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP znajdowało się łącznie ponad 266 tys. samochodów. Wśród najpopularniejszych aut znalazły się: Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Golf i Hyundai i30, podano także.

Branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) zakończyła miniony rok ze wzrostem 12,3 proc. r/r, wynika także z materiału.

(ISBnews)