W latach 2002-2022 wartość handlu samochodami poza rynek Wspólnoty rosła średnio o 3,8 proc. rocznie, przy czym import zwiększał się średnio o 4,4 proc. rocznie, a eksport o 3,6 proc.

Główne kierunki eksportowe aut w UE

W 2022 r. głównym kierunkiem eksportu samochodów z Unii Europejskiej były Stany Zjednoczone (23 proc. ogółu), wyprzedzając Wielką Brytanię (17 proc.), Chiny (15 proc.), Koreę Południową i Szwajcarię (po 5 proc.), Japonię i Turcję (oba po 4 proc.). Tych siedmiu partnerów odpowiadało za prawie trzy czwarte (73 proc.) eksportu samochodów poza unijny rynek.

Reklama

Głównymi kierunkami importu samochodów spoza UE były Chiny i Wielka Brytania z udziałem po 15 proc. Kolejnym krajami w tym zestawieniu były: Stany Zjednoczone (14 proc.), Korea Południowa (13 proc.), Japonia (12 proc.), Turcja (10 proc.) i Meksyk (8 proc.). Łącznie na te siedem państw przypadło 88 proc. całego importu samochodów poza Wspólnotę.

ikona lupy />
Kluczowi partnerzy handlowi UE w handlu samochodami / eurostat

Które kraje w UE eksportują najwięcej aut

Największy udział w eksporcie samochodów poza unijny rynek miały Niemcy. W 2022 roku nasi zachodni sąsiedzi wyeksportowali poza Unię Europejską samochody o wartości 92,2 mld euro, co stanowiło ponad 58 proc. łącznego eksportu. Na drugim miejscu z udziałem na poziomie 5,8 proc. była Słowacja, skąd poza wspólny rynek sprzedano auta o wartości 9,2 mld euro. Kolejne, z udziałem nieco ponad 5 proc., były Belgia (5,3 proc.), Hiszpania (5,2 proc.) i Włochy (5,1 proc.).

Polska sprzedaje za granicę auta o wartości 1,35 mld euro (0,9 proc. łącznego eksportu).

Najwięksi importerzy samochodów w UE

Także w przypadku importu na czele znajdują się Niemcy z wynikiem 19,9 mld euro (32,1 proc.). Kolejne są: Belgia (15,2 mld euro, 24,6 proc.), Hiszpania (5,5 mld euro, 8,9 proc.), Francja (5,4 mld euro, 8,7 proc.), Włochy (4,2 mld euro, 6,8 proc.) i Słowenia (2,9 proc., 4,7 proc.).

Do Polski sprowadzono spoza UE samochody o wartości 676,5 mln euro, co stanowiło 1,1 proc. łącznego importu do Wspólnoty.