Jak zaznaczyła szefowa MR, w kwestii programu Mieszkanie Plus przez ostatnie 4 lata udało się "zrobić wiele w zakresie legislacji, uporządkować pewne kwestie".

"Kiedy szukaliśmy terenów inwestycyjnych, nie wiedzieliśmy też dokładnie, jakim zasobem nieruchomości dysponuje Skarb Państwa - udało się to uporządkować. Inwentaryzacja gruntów, która jest podstawą do rozpoczęcia inwestycji, już jest za nami" - zaznaczyła.

Dodała, że prace legislacyjne, które upraszczają proces budowlany, zostały zakończone – nowelizacja prawa budowlanego trafi wkrótce pod obrady nowego Sejmu. "Zawiera ona szereg istotnych ułatwień w zakresie procesu budowlanego" - zaznaczyła.

Emilewicz przypomniała, że Mieszkanie Plus jest adresowane do osób nieposiadających zdolności kredytowej, "ale nie może to oznaczać, że projekty mieszkaniowe będą realizowane w obniżonym standardzie". "Wyzwaniem wciąż pozostaje to, jak sprawić, by lokalizacja tych projektów była odpowiednia, czyli żeby inwestycje takie realizowane były tam, gdzie zapotrzebowanie na nie jest największe" - oceniła. Dlatego, jak zaznaczyła, "deweloper reprezentujący Skarb Państwa powinien pojawiać się w miejscach gdzie nie chcą inwestować deweloperzy prywatni lub tam, gdzie spółdzielnie są słabsze". "Tu widziałabym większą rolę dla państwowych podmiotów" - podkreśliła.

Oprócz osiągalności cenowej mieszkań, drugim celem jest - jak zapowiedziała - adekwatna do populacji liczba mieszkań oddawanych do użytkowania. "Premier w expose mówił o 200 tys. mieszkań rocznie, w całym kraju, nie tylko w ramach Mieszkania Plus. Wynik ten po raz pierwszy powinniśmy osiągnąć już w najbliższym czasie, ale wyzwaniem będzie jego utrzymanie w następnych latach" - podkreśliła. Wskazała, że duża w tym rola właśnie Programu Mieszkanie Plus. "Po pierwszych konsultacjach widzimy, że zainteresowanie nim samorządów skupia się głównie na jego komercyjnym filarze. Jeśli chcemy realizować plan w dobrym tempie, to należy w większym stopniu usprawnić funkcjonowanie Programu w obszarze społecznego budownictwa czynszowego i socjalnego" - zaznaczyła. W tych filarach, jak mówiła, pomocne mogą okazać się samorządy oraz spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Dodała, że resort analizuje rozwiązania prawne ułatwiające działania tych podmiotów na rynku budowlanym.

"Trzecim istotnym filarem, który chciałabym włączyć do Mieszkania Plus, są deweloperzy komercyjni" - zapowiedziała. Chodzi o model, jak wyjaśniła, realizowany już w niektórych krajach, w którym deweloper komercyjny, budując komercyjne nieruchomości, jest zobligowany do tego, by część mieszkań, które wypuszcza na rynek, była w systemie affordable (dostępności). "Myślę, że taki dialog uda się z naszymi deweloperami uruchomić" - oceniła.

Emilewicz przyznała, że ustawa o REIT-ach była bardzo oczekiwana przez branżę. "Chciałabym wrócić do tej ustawy. W całym procesie inwestycyjnym najbardziej czasochłonna i kosztochłonna jest selekcja nieruchomości pod Mieszkanie Plus. Chcielibyśmy w większym stopniu wykorzystać zasób danych państwowych związanych np. z geolokalizacją" - podkreśliła. Dodała, że resort może dostarczyć instrumentów, które w bardzo szybki sposób pozwolą definiować tereny spełniające określone parametry (dostęp do infrastruktury), na których takie nieruchomości mogłyby stanąć. "Dzięki dobrym instrumentom geolokalizacji możemy obniżyć koszty i uprościć proces wyboru nieruchomości" - podsumowała. (PAP)

autor: Magdalena Jarco