Jak poinformowała we wtorek firma CBRE, w nieruchomości komercyjne w Europie w pierwszym półroczu 2021 roku zainwestowano 125,6 mld euro, czyli o 9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według ekspertów firmy, na różnice rok do roku wpływ miał m.in. wysoki wynik pierwszego kwartału 2020 roku, który przypadał na czas przed pandemią. Poprzednie lata pokazały też, że pierwsza część roku pod względem inwestycji wypada słabiej niż kolejne kwartały.

Reklama

“W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym” - komentuje cytowany w komunikacie dyr. w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE Przemysław Felicki.

“W Polsce odbicie jest nieco słabsze niż w Europie, ale to wynika z tego, że w 2020 roku, pomimo pandemii poradziliśmy sobie świetnie, więc efekt niskiej bazy jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Widać też, że wracamy do notowanych przed pandemią trendów związanych z tym, że pierwsza połowa roku jest słabsza niż druga” - dodaje.

CBRE oczekuje, że w całej Europie w drugim półroczu 2021 roku wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5 proc. wyższy niż w 2020 roku.

Z danych CBRE wynika, że w Polsce w drugim kwartale 2021 w nieruchomości komercyjne zainwestowano770 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,2 mld euro.

“Widać jednak zgodną z europejską tendencję do inwestowania głównie w nieruchomości magazynowe i logistyczne. Rozwój handlu elektronicznego przyczynił się do tego, że w pierwszym półroczu 2021 roku w Europie wartość inwestycji w tego typu nieruchomości wyniosła aż 25,4 mld euro, czyli o aż 64 proc. więcej niż rok wcześniej. W Polsce w tym samym okresie inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej z wszystkich sektorów” - czytamy w komentarzu.

Według CBRE, na skutek ponownego otwarcia gospodarek przez rządy poszczególnych krajów i powrotu pracowników do biur, inwestycje w sektorze biurowym wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o 37 proc., osiągając w Europie (włączając w to Wielką Brytanię) wartość 22 mld euro.

“Wraz z częściowym zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu na terytorium Europy sektor hotelowy również zaczął wykazywać oznaki ożywienia. Wartość inwestycji w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosła w pierwszym półroczu 2021 roku o 9 proc. do poziomu 6,4 mld euro” - informuje CBRE.

Jak czytamy w komunikacie, w sektorze nieruchomości mieszkaniowych wartość inwestycji na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosła 28,3 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oznacza spadek o 26 proc.

CBRE Group to spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich).