Urbanista odniósł się do opinii architektów i inżynierów budownictwa krytycznie oceniających możliwość budowy bez zezwolenia domów, których powierzchnia nie przekracza 70 mkw. Obawiają się oni m.in., że proponowane w Polskim Ładzie rozwiązanie nie tylko zwiększy chaos urbanistyczny, ale też obniży jakość stawianych budynków a nawet może zwiększyć ryzyko katastrof budowlanych.

Według Sławińskiego, jeżeli domy będą powstawały zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego albo będą spełniały tzw. warunki zabudowy, to "porządek urbanistyczny zostanie zachowany", a przynajmniej nie będzie gorszy od tego co mamy obecnie.

Zaznaczył jednak, że to, jaka będzie wartość przestrzenna nowych obiektów, zależeć będzie od wzorów architektonicznych, jakie ludzie będą mieli do wyboru, zabierając się za inwestycję. Powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie w gminach czy powiatach bazy wzorcowych projektów tanich domów, które harmonizowałyby z charakterem zabudowy regionu, jego historią czy warunkami środowiskowymi. "Jeśli stworzymy inwestorom możliwość wyboru dobrych projektów typowych, to będą z nich korzystać" - wskazał.

Reklama

Dodał, że dobrym rozwiązaniem byłoby też stworzenie w samorządach funkcji doradcy, który pomógłby inwestorowi wybrać najlepsze dla niego rozwiązanie, biorąc pod uwagę np. kształt jego działki czy potrzeby. "To jest kierunek w jakim powinno się pójść, bo nie wszyscy orientują się jakie zalety albo jakie wady mają niektóre rozwiązania przestrzenne, nie wszyscy potrafią ocenić ich funkcjonalność czy estetykę" - wyjaśnił. Powiedział również, że zachętą dla samorządów do tworzenia takich komórek doradczych, a inwestorów do korzystania z nich, mogłyby być np. ulgi fiskalne.

Pytany czy nie obawia się, że stawianie bez nadzoru domy będą gorszej jakości, powiedział, że urzędowy obowiązek zatrudniania kierownika budowy choć nie zawsze gwarantuje wysoką jakość, to jednak najczęściej eliminuje możliwość katastrofy budowalnej. Podkreślił też, że zgodnie z nowymi propozycjami domy budowane na tzw. zgłoszenie muszą mieć sporządzony projekt budowlany spełniający warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. "Od tego nikt nie odszedł" - dodał.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.