Od początku 2010 roku do II kw. 2011 roku ceny mieszkań i czynsze za wynajem w UE podążały podobnymi ścieżkami, ale od II kwartału 2011 roku ścieżki te zaczęły się mocno rozjeżdżać. Podczas gdy czynsze stale rosły przez cały okres do III kwartału 2021 r., ceny domów ulegały znacznym wahaniom.

Po gwałtownym spadku między II kw. 2011 a I kw. 2013 roku, ceny mieszkań weszły w okres względnej stabilności w latach 2013-2014. Na początku 2015 roku mieszkania zaczęły mocniej drożeć i od tego czasu ich ceny rosną w zdecydowanie szybszym tempie niż czynsze.

Reklama

Od początku 2010 r. do końca III kwartału 2021 czynsze wzrosły o 16 proc., a ceny mieszkań o 39 proc..

Porównując III kwartał 2021 r. z początkiem 2010 r. ceny mieszkań wzrosły bardziej niż czynsze w 18 państwach członkowskich UE. Ceny lokali wzrosły w 23 krajach UE, a spadły w czterech, przy czym najwyższy wzrost odnotowano w Estonii (+141 proc.), na Węgrzech (+118 proc.), Luksemburgu (+117 proc.), Łotwie (+106 proc.) i Austrii (+104 proc.). Spadki zaobserwowano w Grecji (-28 proc.), we Włoszech (-12 proc.), na Cyprze (-6 proc.) i w Hiszpanii (-0,5 proc.).

W przypadku czynszów za wynajem schemat był inny. Porównując III kwartał 2021 r. z 2010 r., czynsze wzrosły w 25 państwach członkowskich UE, a spadły w dwóch. Ponownie na szczycie wzrostów znalazła się Estonia, gdzie ceny wynajmu poszybowały w górę o 162 proc.. Kolejne były Litwa (+111 proc.) i Irlandia (+68 proc.). Spadki odnotowano w Grecji (-25 proc.) i na Cyprze (-3 proc.).

Zmiana cen mieszkań i poziomu czynszów od 2010 r. do 3 kw. 2021 w Europie / eurostat