Ceny mieszkań i czynsze za wynajem w UE między 2010 r. a drugim kwartałem 2011 r. utrzymywały się na podobnej ścieżce wzrostu. Jednak w połowie 2011 roku nastąpiła widoczna zmiana. Czynsze nadal rosły stabilnie przez cały ten okres do trzeciego kwartału 2022 r., natomiast ceny mieszkań podlegały znacznym wahaniom. Po początkowych spadkach od pierwszego kwartału 2015 r. znajdują się w silnym trendzie wzrostowym.

Po gwałtownym spadku między drugim kwartałem 2011 r. a pierwszym kwartałem 2013 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych pozostały mniej więcej stabilne w latach 2013–2014. Po gwałtownym wzroście na początku 2015 r. ceny mieszkań rosły już znacznie szybciej niż czynsze.

Od 2010 do III kwartału 2022 czynsze za wynajem zwiększyły się o 18 proc., a ceny mieszkań o 49 proc..

ikona lupy />
Zmiana cen mieszkań i wynajmu mieszkań w UE / eurostat
Reklama

Porównując trzeci kwartał 2022 r. z cenami z 2010 r., widać, że ceny mieszkań rosły mocniej niż czynsze w 19 państwach członkowskich UE.

W tym okresie ceny mieszkań rosły w 24 państwach unijnych, a spadły w trzech. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w Estonii, gdzie mieszania (licząc od 2010 r.) podrożały o 199 proc. Niewiele mniejszy wzrost cen mieszkań widoczny był na Węgrzech (+174 proc.). Ponad 100-proc. wzrost odnotowano jeszcze w Luksemburgu (+140 proc.), na Litwie (+137 proc.), Łotwie (+134 proc.), w Czechach (+133 proc.) i Austrii (+ 130 proc.).

ikona lupy />
Ceny najmu i ceny mieszkań w krajach Europy / eurostat

Spadki odnotowano we Włoszech (-9 proc.) i na Cyprze (-0,3 proc.). W przypadku Grecji Eurostat nie publikuje aktualnych danych, jednak według cen mieszkań z bazy danych banku centralnego Grecji za 2021 rok ceny spadły o 22 proc.

W Polsce w badanym okresie ceny nieruchomości wzrosły o ponad 58 proc., czyli mniej niż wynosi średnia dla całej Wspólnoty.

W przypadku czynszów za wynajem stawki wzrosły w 26 państwach członkowskich UE i spadły w jednym, porównując trzeci kwartał 2022 r. z 2010 r. Najwyższe wzrosty odnotowano w Estonii (+233 proc.) i na Litwie (+151 proc.). Czynsze spadły tylko w Grecji (-24 proc. wg danych Banku Grecji z 2021 r.).