"Jesteśmy świadkiem interesującego przetasowania na rynku i przejmowania pałeczki lidera przez centra średniej wielkości. Jesteśmy skłonni zaryzykować tezę, iż to właśnie te obiekty będą czarnym koniem w wyścigu i zmaganiach ze skutkami pandemii. Potrzeba jednak więcej czasu na analizę zachowań klientów, bo diabeł tkwi w szczegółach, ale bez wątpienia, to spore zaskoczenie dla analityków i ekspertów Retail Institute" - powiedziała prezes Anna Szmeja, cytowana w komunikacie.

Od 6 stycznia do 9 grudnia odwiedzalność centrów handlowych była niższa o -30,4 proc. w porównaniu do wyników z 2019 roku. Branża liczy na odpracowanie części strat w grudniu, podano również. Największe spadki frekwencji w czwartym kwartale przyniósł listopad, który zamknięto 50,8 proc. spadkiem r/d/r.

Reklama

Duży odpływ klientów przewidywany jest również w styczniu i lutym 2021 roku.

"W okresie od stycznia do września wskaźnik pustostanów we wszystkich monitorowanych przez Retail Institute centrach wyniósł do 6,4 proc. (vs 2,9 proc. w 2019 r.) Największy przyrost powierzchni niewynajętej odnotowano w centrach dużych - na koniec września stanowiła 8 proc. (vs 3 proc. w 2019) powierzchni ogółem. W centrach małych 5 proc. (vs 3,4 proc.), w średnich rosła natomiast najwolniej (3,7 proc. vs 2,4 proc.). W tym samym okresie najwyższe spadki odwiedzalności odnotowały centra duże (-31,2 proc.), średnie (-27,5 proc.) oraz małe (-26,5 proc.), co miało bezpośredni wpływ na osiągane przez najemców wyniki finansowe. Średni obrót z metra na koniec września 2020 roku był już minimalnie wyższy w centrach dużych (588,8 zł; tj. -26,5 proc. niższy niż w tym samym okresie 2019 roku) niż w średnich (584,5 zł; tj. -22,2 proc. r/d/r). W centrach małych wyniósł natomiast 496,2 zł, czyli 26,1 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019 roku" - czytamy w materiale.

Powierzchnia sklepów z modą spadła o 4,1 proc., reprezentując na koniec września 54 proc. powierzchni najmu wszystkich centrów handlowych. Najwięcej najemców z tej kategorii ubyło w centrach średnich (-6,2 proc.), dużych (-3,4 proc.) oraz małych (-1,7 proc.).

Retail Institute to ośrodek dialogu, badań i analiz oraz innowacji dla ekspertów z branży retail.