Wyjaśniono, że gminy ponownie mogą liczyć na środki w wysokości do 3 mln zł w celu objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub do 10 proc. wartości inwestycji realizowanej przez istniejący SIM.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Gdzie złożyć wniosek?

Jak poinformowano, wnioski należy składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości za pomocą ePUAP-u, wysyłając dokumenty pocztą lub osobiście w sekretariacie Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Reklama

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa utworzony został ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa jako forma wsparcia gmin w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w warunkach pandemii COVID-19. Jego celem jest pobudzenie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). (PAP)

Autor: Michał Boroń