To najniższa dynamika od prawie dwóch lat i wyraźnie poniżej inflacji. Ceny transakcyjne, które są niższe od ofertowych, wyrosły jeszcze wolniej – o 6 proc. W ciągu kwartału dynamika spadła o połowę. Tak niski wzrost cen w ujęciu nominalnym miał ostatnio miejsce dokładnie pięć lat wcześniej.

Wyhamowanie cen na rynku mieszkaniowym to konsekwencja słabszej koniunktury w gospodarce, wysokiej inflacji, która obniża realne dochody Polaków, wzrostu niepewności, ale też trudniejszej sytuacji na rynku hipotek. Wysokie stopy procentowe sprawiły, że koszt kredytu poszedł gwałtownie do góry. Przez dużą część I kwartału obowiązywały jeszcze restrykcyjne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące obliczania zdolności kredytowej potencjalnych klientów: banki musiały uwzględniać dodatkowy bufor wzrostu stóp w wysokości 5 pkt proc.

Wyhamowanie dynamiki cen mogłoby być większe, gdyby nie działania deweloperów, którzy zmniejszyli dostępność mieszkań w ofercie.

NBP podaje dane dotyczące cen nieruchomości dla 17 dużych ośrodków. W I kwartale największy wzrost cen miał miejsce w Opolu (w przypadku cen transakcyjnych o 25 proc., a ofertowych o 32 proc.) oraz w Szczecinie (24,5 proc. wyniósł wzrost cen transakcyjnych, ofertowe poszły w górę o 18,5 proc.). W Opolu przyspieszenie na rynku mieszkaniowym miało miejsce latem ubiegłego roku. W Szczecinie znaczący wzrost cen odnotowano w II kwartale ubiegłego roku, co oznacza, że w kolejnych trzech miesiącach roczna dynamika powinna się obniżyć.

Reklama

Biorąc pod uwagę ceny transakcyjne, spadek cen o 3 proc. miał miejsce w Gdańsku. W Warszawie był wzrost, ale nieprzekraczający 4 proc., co oznacza, że stolica była druga od końca pod względem dynamiki cen na rynku pierwotnym.

Rynek wtórny

W jeszcze większym stopniu spowolnienie cenowe dotyka rynek wtórny. Najlepszym tego świadectwem jest porównanie tzw. indeksu hedonicznego cen, który pozwala na wyeliminowanie różnic w standardzie lokali. Warszawa okazuje się tu liderem spadków. W I kwartale tego roku przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania z drugiej ręki była w stolicy o 1,9 proc. niższa niż rok wcześniej (bez poprawki na różnice w jakości mieszkań obniżka cen była nawet wyższa). Spadek w ujęciu nominalnym ostatni raz zdarzył się tu w I kwartale 2015 rok.

Z punktu widzenia właścicieli sytuacja wygląda jeszcze gorzej pod względem dynamiki realnej. Po uwzględnieniu inflacji, która w I kwartale 2023 roku wyniosła 17 proc., tempo spadku zbliża się do 20 proc.

Biorąc pod uwagę siedem największych miast w Polsce, przeciętna cena metra kwadratowego z poprawką na różnice w standardzie była nominalnie wyższa niż rok wcześniej o 4,9 proc. To najsłabszy wynik od I kwartału 2017 roku. I tutaj są lokalizacje ze znaczącymi wzrostami, ale nigdzie tempo wzrostu nie wyprzedziło inflacji. Najbliżej była Zielona Góra ze wzrostem o 15,3 proc. Drugie miejsce zajął Wrocław, gdzie indeks hedoniczny był o 12,9 proc. wyższy wyżej niż rok wcześniej (porównanie nieuwzględniające różnic w standardzie pokazuje wzrost o 8,5 proc.).

Średnie ceny mieszkań w I kwartale 2023 r.
miasto rynek pierwotny rynek wtórny
ofertowe transakcyjne ofertowe transakcyjne
zł/mkw. roczna zmiana w proc. zł/mkw. roczna zmiana w proc. zł/mkw. roczna zmiana w proc. zł/mkw. roczna zmiana w proc.
Warszawa 13302 6,3% 12861 3,9% 13802 3,3% 11940 -2,5%
Gdynia 11392 0,4% 12431 5,1% 10931 0,9% 9436 1,8%
Kraków 12081 8,3% 11442 8,6% 12649 6,8% 10872 5,2%
Szczecin 11153 18,5% 11173 24,5% 8093 2,2% 7788 1,1%
Wrocław 11948 15,4% 11112 10,8% 10978 9,0% 9980 8,5%
Gdańsk 11808 4,0% 10874 -3,2% 12223 1,8% 10963 6,1%
Poznań 10682 8,5% 9980 13,5% 9914 5,4% 8302 2,1%
Katowice 10460 18,2% 9594 7,5% 7267 0,2% 6319 2,8%
Lublin 9733 19,1% 9127 9,2% 8618 2,3% 7761 -1,6%
Opole 9056 32,4% 8848 24,6% 7363 11,2% 6852 10,5%
Bydgoszcz 9125 9,8% 8522 10,1% 7252 7,4% 6389 1,5%
Łódź 9391 15,3% 8451 9,5% 7373 5,1% 6579 5,9%
Białystok 8778 5,5% 8390 4,4% 8442 3,5% 7599 9,9%
Olsztyn 8881 13,7% 8239 10,7% 7581 3,5% 6793 -0,6%
Rzeszów 8949 10,4% 8207 9,5% 8836 8,7% 8133 4,4%
Kielce 8386 17,7% 8201 18,4% 6916 4,0% 6384 6,5%
Zielona Góra 7448 2,1% 7566 9,9% 7200 4,6% 6496 13,6%
źródło: NBP