Jak wynika z raportu pt. "Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?", Polakom zdecydowanie podoba się praca zdalna. Na pytanie "Czy lubisz pracować zdalnie?", średnia odpowiedzi wyniosła 7 punktów na 10 możliwych.

Według raportu, połowa pracowników uważa, że bez bezpośredniego nadzoru pracuje efektywniej.

Reklama

"Praca w domu oznacza również utrudniony kontakt z innymi pracownikami i członkami zespołu oraz menedżerami. Jednak aż 48 proc. badanych przez ClickMeeting stwierdziło, że właśnie brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpłynął na efektywność ich pracy. Zaledwie 9 proc. ankietowanych twierdzi, że jest odwrotnie. Zdaniem 17 proc. respondentów praca online pozytywnie wpłynęła na ich relacje z przełożonym, natomiast 13 proc. dostrzega pogorszenie stosunków z szefem" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Z raportu wynika, że jednym z powodów tak pozytywnego podejścia jest oszczędność czasu na dojazdach do biura - 72 proc. respondentów potwierdza, że pracując z domu zyskuje na czasie. W analogicznym raporcie opublikowanym przez ClickMeeting we wrześniu 2020 r. taką odpowiedź wskazało o 4 proc. więcej osób. Natomiast 23 proc. nie zgadza się z tym twierdzeniem - o 7 proc. więcej niż we wrześniu.

"Być może wynika to z tego, że praca zdalna często powoduje zatarcie się granicy między pracą a czasem wolnym. Ponad połowa respondentów zwróciła uwagę na fakt, że od kiedy dom stał się jednocześnie biurem, ich czas pracy uległ wydłużeniu. Zdaniem tylko 38 proc. ich czas pracy nie wydłużył się, a dla pozostałych 6 proc. jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia"- napisano.

Raport pokazał, że mimo zadowolenia z pracy zdalnej w porównaniu do września spadła liczba zwolenników wykonywania jej w pełnym wymiarze - z 29 proc. do 24 proc. obecnie. Wzrosła natomiast liczba respondentów preferujących pracę wyłącznie stacjonarną - z 9 proc. do 15 proc. Z kolei 62 proc. pracowników chciałoby łączyć pracę z domu i z biura.

W porównaniu do września wzrosła liczba osób, które w pytaniu o tęsknotę za relacjami interpersonalnymi wskazały, że bardzo im ich brakuje - z 20 proc. do 32 proc. Co piąty ankietowany wskazał, że brakuje im relacji w średnim stopniu. "Można zatem powiedzieć, że 53 proc. respondentów cierpi w jakimś stopniu z powodu braku relacji interpersonalnych z czasów pracy w biurze" - czytamy.

Zdaniem autorów raportu ponad 40 proc. respondentów uważa, że praca z domu pozytywnie wpłynęła na ich relacje domowe, jednak ponad 20 proc. badanych uważa, że wpływ ten jest negatywny. Kolejne 22 proc. nie potrafi stwierdzić, czy coś się w tym aspekcie zmieniło, a pozostałych 14 proc. ten temat nie dotyczy.

ClickMeeting to polska firma powstała w 2011 r., dostarczająca rozwiązania webinarowe. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta