ikona lupy />
Agnieszka Ścigaj, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Materiały prasowe
Jak rząd pomaga ukraińskim uchodźcom?
Od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., granicę polsko-ukraińską przekroczyło 5,1 mln uchodźców. Natomiast w druga stronę - z Polski do Ukrainy wyjechało prawie 3,2 mln osób. Tak wynika z najnowszych danych Straży Granicznej. Ponad milion ukraińskich uchodźców pozostało w Polsce. Dla nich rząd przygotował specjalne rozwiązania prawne - ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.). Uprawnia ukraińskich uciekinierów do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy od momentu wybuchu wojny, a także do podejmowania pracy bez zbędnych formalności (wystarczy zgłoszenie pracodawcy do powiatowego urzędu pracy), korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, kontynuowania nauki w polskich szkołach i uczelniach, darmowych kursów języka polskiego, ubiegania się o liczne świadczenia m.in. 500+, 300+ oraz wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach pomocy społecznej. ©℗
W Polsce przebywa ok. 1,2 mln uchodźców z Ukrainy. Niektórym udało się znaleźć mieszkanie i zatrudnienie, ale wciąż wiele osób nie możne wynająć lokum czy podjąć stabilnej pracy. Jaki plan ma rząd?
Reklama
Obecnie pracujemy nad dwoma dokumentami. Pierwszy to pilotażowy program integracji społecznej, a drugim jest wieloletnia strategia integracji społecznej. Dotychczas podejmowanie działania miały charakter działań kryzysowych. Chcieliśmy zapewnić ludziom potrzebującym pomocy dach nad głową, jedzenie itp., czyli warunki, dzięki którym mogli poczuć się bezpiecznie. Sprawdziliśmy się w boju jako społeczeństwo. Bardzo dobrze sprawdziło się partnerstwo na każdym poziomie pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, realizowanej spontanicznie i bezinteresownie przez społeczeństwo polskie, organizacje pozarządowe, na podstawie skutecznej pomocy ze strony państwa. Podołaliśmy sytuacji, która była nadzwyczajna, zaopiekowaliśmy się ponad 3 mln uchodźców, którzy naraz przyjechali do Polski. Teraz czas na wyciąganie wniosków. Działania kryzysowe trwają, ale trzeba zacząć działania włączające ponad 1 mln uchodźców, którzy tu zostali - nie wrócili do Ukrainy, bo nie mają do czego, albo nie chcą i wolą zostać w Polsce. Musimy więc zarządzać kolejnym etapem kryzysu uchodźczego.
Rozmawiała Urszula Mirowska-Łoskot