KPR to dokument, w którym rządy państw członkowskich raportują Brukseli, jakie podejmą działania, by wzmocnić gospodarkę i finanse publiczne. Jako że pokazany czas wdrażania tych rozwiązań, KPR stanowi swoisty “rozkład jazdy” dotyczący prac i zamierzeń rządu - w tym konkretnym przypadku także z myślą o przyszłej kadencji.

Jak zobowiązanie rząd proponuje w KPR m.in. zapis: “I kwartał 2024 r.: Wejście w życie przepisów wprowadzających obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zleceń składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów.” Jak wyjaśnia rząd, celem zmian jest ograniczenie segmentacji rynku pracy poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie kolejnych umów zleceń, poprzez objęcie tych umów składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Dziś w przypadku umów zleceń pełna składaka na ZUS jest płacona przynajmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie z zapisów KPR wynika, że zmiana ma dotyczyć jedynie umów zlecenia, ale już nie umów o dzieło.

To kolejne podejście do tego tematu, pierwotnie takie rozwiązanie zostało wpisane do KPO i miało być zrealizowane w I kwartale tego roku.

W KPR jeszcze więcej interesujących kwestii np. portal dla całego procesu legislacyjnego, a przede wszystkim wciąż podtrzymywana jest chęć zmiany Regulaminów Sejmu, Senatu i Rady Ministrów, które miałyby na celu “zwiększenie wykorzystania konsultacji społecznych i ocen skutków regulacji w procesie stanowienia prawa, w tym wprowadzenie obowiązkowej oceny skutków regulacji i konsultacje publiczne projektów ustaw zgłaszanych przez posłów i senatorów”. W KPR rząd informuje też o stanie prac nad tą zmianą. “Przeprowadzono uzgodnienia wewnętrzne i prace analityczne w celu ustalenia zakresu niezbędnych zmian w Regulaminie Rady Ministrów. Przygotowano projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów. Prowadzone są prace w sprawie ustalenia możliwości i zakresu zmian w Regulaminie Sejmu i Senatu” - wynika z projektu KPR. Ostatnie zdanie odnosi się zapewne do klinczu w sprawie Regulaminu Sejmu, bo PiS nie chciałby rezygnować z szybkiej ścieżki poselskiej. Niechętna zmianom Regulaminu jest także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Premier jednak nie odpuszcza. - Będziemy z panią marszałek Sejmu Elżbietą Witek i oczywiście z całym kierownictwem Sejmu rozmawiali na ten temat - powiedział w styczniu Mateusz Morawiecki. - Sądzę że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie cały czas odpowiadało możliwości dynamicznego przedstawiania, przedkładania projektów przez posłów, senatorów, a jednocześnie będzie transparentne z punktu widzenia konsultacji społecznych - stwierdził szef rządu.

Reklama

Oprócz tego KPR zawiera też m.in. zapowiedź dofinansowania dla firm na robotyzację i automatyzację produkcji, poszerzenie stref ekonomicznych czy poprawę cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego poprzez utworzenie Wspólnego Centrum Przetwarzania Danych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei.