Czwarta edycja globalnego badania EY "Work Reimagined Survey" została przeprowadzona w okresie czerwiec – sierpień na grupie 17 050 pracowników i 1 575 firm. Reprezentowali oni 25 sektorów rynku i 20 obszarów geograficznych z obu Ameryk, Azji-Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki.

Jak wynika z raportu "Work Reimagined Survey" firmy doradczej EY, 34 proc. pracowników w 2023 r. w perspektywie kolejnych 12 miesięcy jest skłonnych do zmiany miejsca zatrudnienia, a główną ich motywacją jest poziom wynagrodzenia. Wskazano, że odsetek ten zmalał o 9 pkt. procentowych w ciągu roku.

Zgodnie z badaniem, najbardziej skorzy do podjęcia takiej decyzji są pracownicy z sektorów: technologii, mediów i komunikacji (42 proc.) oraz nieruchomości (41 proc.), a najmniej energetyki (29 proc.) i administracji publicznej (28 proc.).

Przekazano, że 57 proc. przedstawicieli firm zgodziło się ze stwierdzeniem, że osłabienie gospodarcze zmniejsza chęć do zmiany miejsca zatrudnienia. Podobnego zdania jest 47 proc. pracowników.

Reklama

Według raportu globalne wyzwania gospodarcze, takie jak walka z inflacją sprawiają, że biznes odczuwa rosnącą presję na osiąganie dobrych wyników finansowych – zjawisko to odczuwa 61 proc. firm. Dodano, że podobnego zdania jest 47 proc. pracowników. "Różnica wynosząca aż 14 pkt. procentowych, wskazuje, że zatrudnione osoby oceniają kondycję ich przedsiębiorstw ze znacznie większym optymizmem" – stwierdzono.

Przekazano, że "jest to szczególnie w branży energetycznej, gdzie różnica pomiędzy ocenami organizacji a pracowników wynosi aż 24 punktów procentowych". Zbliżone wyniki odnotowano w sektorze motoryzacyjnym i administracji publicznej, gdzie różnice wynosiły odpowiednio 21 pp. i 20 pp. Dodano, że najbardziej zbieżne podejście wśród przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich osób stwierdzono w branży zaawansowanej produkcji (9 pp.) i technologii, mediów oraz telekomunikacji TMT ( 8 pp.).

Zgodnie z badaniem, 49 proc. pracowników używa lub zacznie używać w ciągu 12 miesięcy rozwiązań opartych o generatywną sztuczną inteligencję. Najwyższy odsetek (73 proc.) dotyczy sektora TMT, a najniższy (31 proc.) przedstawicieli administracji publicznej.

"W przypadku organizacji podobną deklarację składa 84 proc. firm. Dwie strony sektorowej skali pozostały niezmienne – 91 proc. w przypadku TMT, a 62 proc. - tzw. budżetówki" – poinformowano.

Jak wynika z raportu, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy przewidują, że sztuczna inteligencja pozytywnie przełoży się na produktywność. Współczynnik net positive, czyli różnica pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi, łącznie dla obu badanych grup wyniósł 33 proc. Wskazano, że pracodawcy wyżej oceniają pozytywny wpływ AI na produktywność. W przypadku firm współczynnik net positive wyniósł 41 proc., a wśród pracowników 24 proc. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński