"Początek roku to zawsze czas podejmowania decyzji o tym czy odejść ze służby czy nadal w niej pozostać. Jednym z czynników są zawsze kwestie finansowe. Wczorajsza decyzja Pana Prezydenta może być dla wielu z nas kamyczkiem, który przeważy szalę. Kryzys kadrowy formacji może się więc pogłębić" - brzmi oświadczenie związku zawodowego, zamieszczone na stronie NSZZ Policjantów.

NSZZ Policjantów zaznaczył w nim, że "mając na uwadze konieczność wyjaśnienia dalszego losu rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji materialnej funkcjonariuszy bezpośrednio po świętach Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zwróci się z pytaniem do Pana Prezydenta jak zostaną potraktowane w prezydenckim projekcie ustawy służby mundurowe w tym Policja".

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której - jak wskazał - znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne. Andrzej Duda napisał na platformie X, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania". "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa.(...) Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - dodał prezydent.

Równocześnie poinformował, że po świętach niezwłocznie złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej. "W moim projekcie ustawy wszystkie inne wydatki budżetowe - na czele z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli - zostaną zachowane" - podkreślił prezydent. Wezwał też marszałków Sejmu i Senatu do pilnego zwołania obrad obu Izb w celu rozpatrzenia i przyjęcia projektu jeszcze w tym roku.

Reklama

Ustawa okołobudżetowa na 2024 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawa okołobudżetowa na 2024 r., regulowała szereg kwestii związanych z prawidłową realizacją ustawy budżetowej, w tym finansowanie niektórych zadań państwa.

W ustawie zawarte zostały m.in. przepisy dotyczące 30-proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które mają zapewnić wzrost wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 1,5 tys.

Ustawa przewidywała też, że uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane od 1 marca do 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o jedną piątą kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej z 2023 r.