O wyroku sądu federalnego w sprawie Courtney McMillianvs. X dla BBC pisze Natalie Sherman.

Czy prawo federalne chroni roszczenia byłych pracowników Twittera?

Sąd federalny w San Francisco oddalił sprawę Courtney McMillian vs. X, uzasadniając swoją decyzję stwierdzeniem, że pozywająca nie udowodniła, iż roszczenia pracowników X podlegają ochronie prawa federalnego. Sędzia Trina Thompson zapewniła jednak, że pozywającej przysługują środki odwoławcze i że nie jest powiedziane, że jej roszczenia są nieuzasadnione. Przyznała też, że przeciwko firmie X pod wodzą Elona Muska toczą się także inne postępowania zainicjowane przez byłych pracowników, którzy czują się zwolnieni w sposób bezprawny.

Reklama

Elon Musk kupił Twittera w 2022 roku, po czym zmienił nazwę platformy na X. Dokonał też radykalnego cięcia kosztów i masowych zwolnień pracowników. Kontrowersje wzbudzają także jego decyzje dotyczące samego charakteru portalu. Zarzuca się mu, że zniszczył jedno z narzędzi wymiany informacji i zaprosił na platformę osoby siejące fake newsy i dezinformację.