W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 1,8% wobec 1,7% kwartał temu i 2,2% rok temu, podano w komunikacie.

Spośród krajów, których danymi dysponował Eurostat, najwyższy wskaźnik wakatów odnotowano w Czechach (5%) oraz w Niemczech (2,9%), natomiast najniższy - w Grecji (0,5% w III kw.) oraz w Bułgarii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji (po 0,7%), podano także.

Wskaźnik wakatów w Polsce euro wyniósł 0,7% w IV kw. 2020 r., wobec 0,7% kwartał wcześniej i 1% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Wskaźnik wakatów to stosunek liczby wolnych miejsc pracy do całkowitej liczby miejsc pracy (objętych i wolnych).