Według raportu Pracuj.pl "Dwa lata nowej normalności" część respondentów, którzy przechodzili izolację lub kwarantannę, wykonywało w tym czasie obowiązki zawodowe z domu. Na pytanie, czy zdarzało im się wykonywać pracę zawodową podczas izolacji czy kwarantanny związanej z zakażeniem COVID-19, twierdząco odpowiedziało 48 proc. ankietowanych.

Najbardziej popularną (62 proc. wskazań) motywacją do realizacji zadań zawodowych w trakcie izolacji lub kwarantanny, była "odpowiedzialność za swoje obowiązki i niechęć do obciążenia nimi współpracowników". Na drugim miejscu (61 proc.) respondenci wymienili "dobre samopoczucie", które wynikało z łagodnych objawów choroby lub braku innych przeszkód w wykonywaniu pracy w trybie zdalnym. Trzeci najczęściej wymieniany powód (34 proc. respondentów) to „obawy przed zaległościami powstającymi w trakcie nieobecności".

Reklama

Z kolei 31 proc. badanych wskazało jako motywację do pracy podczas izolacji lub kwarantanny "brak osób, które mogły ich zastąpić w wykonywaniu zadań, wymagających unikalnych zdolności". Natomiast 27 proc. stwierdziło, że nie miał ich kto zastąpić, bo w ich firmie jest za mało pracowników, a 26 proc. pracowało, "bo ich przełożony oczekiwał od nich wykonywania zadań zawodowych".

"To niepokojący sygnał i wskazówka, że część pracodawców wywierała presję na swoich pracownikach, by mimo trudności związanych z COVID-19 na bieżąco wykonywali swoje zadania" - oceniła Małgorzata Skonieczna z Grupy Pracuj, cytowana we wtorkowej informacji portalu.