To wnioski z ankiety przeprowadzonej przez brytyjską giełdę pracy CV Library. Wynika z niej, że 91 proc. osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia planuje szukać pracy, zaś 72 proc. jako główny powód podaje rosnące koszty życia. Inni z kolei wskazali znudzenie i większe możliwości w miejscu pracy jako przyczyny zmiany ich myślenia.

“Przy tak dużej liczbie wakatów, to świetna wiadomość, że duża liczba doświadczonych pracowników planuje powrót do pracy” – komentuje Lee Biggins, założyciel i dyrektor wykonawczy CV Library.

Niedobory pracowników

Wielka Brytania zmaga się z trudną sytuacją na rynku pracy, z którego od początku 2020 roku wypadło ponad 600 tys. osób. Wskaźniki te są najwyższe wśród grup wiekowych 50-68 oraz 16-24 lata. Wiele z tych osób jako powód opuszczenia rynku pracy wskazało zły stan zdrowia.

Reklama

Wzrost liczby osób nieaktywnych zawodowo niesie za sobą skutki ekonomiczne. Firmy w obliczu niedoboru pracowników mają problem z obsadzeniem wolnych stanowisk, więc przedsiębiorcy na zachętę będą podnosić wynagrodzenia. To z kolei budzi obawy Banku Anglii, dla którego wyższe pensje mogą przełożyć się na jeszcze wyższą inflację, z którą Bank próbuje walczyć.