Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 544 tys. w lipcu wobec 556 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lipcu 7,2%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lipca br. 6,1%.Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,9 proc. w lipcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,9% w lipcu 2020 r. wobec 7,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy wynosił 8% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,2% w lipcu wobec 7,1% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.