Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 898,8 tys. wobec 910,9 tys. osób w październiku.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w listopadzie spadła do 5,4 proc.