Jak poinformował w piątek resort rodziny, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2023 r. wyniosła 5 proc. Wskaźnik ten nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. był niższy o 0,2 pkt proc. Najlepszy wynik odnotowano w województwie wielkopolskim (2,9 proc.).

Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że "od dłuższego czasu notujemy rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce".

"Niższą stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano po raz ostatni w sierpniu 1990 roku. To najlepszy dowód na skuteczność polityki rządu nastawionej na wsparcie przedsiębiorców, ochronę pracowników, a więc de facto całego rynku pracy – zarówno w dobrych, jak i mniej spokojnych czasach takich jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie" - wskazała szefowa MRiPS.

"Jeżeli porównamy poziom bezrobocia w końcu lipca br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 137,5 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 pkt proc." - dodała minister.

Reklama

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Według danych MRiPS w końcu lipca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 782,4 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 1,2 tys. osób, czyli o 0,1 proc. Dla porównania w rejestrach bezrobotnych w końcu lipca br. było o 27,9 tys. mniej bezrobotnych niż w końcu lipca 2022 r.

Resort podkreśla, że również Eurostat potwierdza dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu wyniosła w czerwcu 2,7 proc. Tym samym zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia – ex-aequo z Czechami. Lepszą sytuację odnotowano tylko na Malcie 2,6 proc.). Unijna średnia wyniosła w czerwcu br. 5,9 proc., a w strefie euro – 6,4 proc.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec