Na koniec lipca w całej Polsce liczba zarejestrowanych bezrobotnych była na poziomie 782,4 tys. osób, czyli o 1,1 tys. osób mniej niż w czerwcu 2023 r. i o 27,8 tys. osób mniej niż w lipcu poprzedniego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 5,0 proc. i była o 0,2 p.proc. niższa niż przed rokiem.

Bezrobocie w Polsce [województwa]

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 2,9 proc. do 8,4 proc..

Reklama

W siedmiu województwach stopa bezrobocia była niższa niż poziom dla całego kraju. Najniższe bezrobocie odnotowano w woj. wielkopolskim (2,9 proc.) Kolejne były woj. śląskie (3,6 proc.), woj. mazowieckie (4 proc.), woj. lubuskie (4,2 proc.), woj. dolnośląskie (4,4 proc.), woj. pomorskie i woj. małopolskie (oba po 4,4 proc.).

Bezrobocie na poziomie powyżej średniej krajowej odnotowano w 9 województwach, z których najwyższy odsetek bezrobotnych był na Podkarpaciu (8,4 proc.) oraz Warmii i Mazurach (8,2 proc.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia w lipcu bieżącego roku obniżyła się w czterech województwach (warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim – we wszystkich po 0,1 p.proc.). Wzrost bezrobocia, o 0,1 p.proc. zanotowano tylko w województwie małopolskim. W pozostałych województwach w porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie uległa zmianie.

W skali roku w większości województw natężenie bezrobocia zmniejszyło się (w największym stopniu w woj. lubelskim – o 0,5 p.proc. oraz w woj. podkarpackim – o 0,4 p.proc). Niewielki wzrost stopy bezrobocia notowano natomiast w województwach opolskim i warmińsko–mazurskim (po 0,2 p.proc) oraz wielkopolskim (o 0,1 p.proc). W województwie pomorskim stopa bezrobocia pozostała na poziomie sprzed roku.

Bezrobocie w polskich miastach

Z danych GUS wynika, że w miastach łatwiej znaleźć pracę niż w mniejszych ośrodkach. Z 66 miast na prawach powiatu tylko w 19 stopa bezrobocia była wyższa od średniej dla całego kraju. Największy odsetek bezrobotnych zarejestrowano w Radomiu (woj. mazowieckim) i Przemyślu (woj. podkarpackie) – 9,1 proc. Na drugim krańcu zestawienia z najniższym bezrobociem znalazły się Poznań (1,0 proc.), Katowice (1,1 proc.), Sopot i Warszawa ( po 1,3 proc.).

Bezrobocie w Polsce [powiaty]

Powiat z najwyższym bezrobociem w Polsce znajduje się w woj. mazowieckim. Chodzi o powiat szydłowiecki,gdzie bez pracy pozostaje prawie ¼ mieszkańców (w lipcu stopa bezrobocia była tam na poziomie 24,6 proc.).

Drugim powiatem gdzie w lipcu bezrobocie było na poziomie prawie 20-proc. (dokładnie 19,3 proc.) był powiat brzozowski na Podkarpaciu.

Najniższe bezrobocie było w powiecie poznańskim w woj. wielkopolskim (1,2 proc.), warszawskim zachodnim w woj. mazowieckim (1,3 proc.) oraz bieruńsko-lędzińskim na Śląsku i wrocławskim na Dolnym Śląsku (oba po 1,5 proc.)