Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8 proc. w sierpniu 2023 r., tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała trzeci najniższy wskaźnik bezrobocia - po Czechach (2,5 proc.) i Malcie (2,7 proc.).

Bezrobocie w Polsce

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 475 tys. w sierpniu wobec 479 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 5,9%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% na koniec sierpniu br. wobec 5% miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w strefie euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. w sierpniu 2023 r., wobec 6,5 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,4 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w sierpniu wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. (ISBnews)