Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w sierpniu 2023 r. utrzymała się na poziomie 5,0 proc. - bez zmian względem lipca. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 782,5 tys. wobec 782,4 tys. osób miesiąc wcześniej.

Bezrobocie na stabilnym poziomie

"Spodziewamy się niewielkich wahań stopy bezrobocia do listopada. We wrześniu dalej utrzyma się ona na poziomie 5,0 proc. Na początku przyszłego roku wzrośnie do ok. 5,5 proc., głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych" - ocenił PIE w komentarzu.

Reklama

Młodzi z gorszym startem

Instytut zwrócił uwagę, że liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych. Spowolnienie gospodarcze sprawia jednak, że osobom wchodzącym na rynek jest trudniej rozpocząć karierę. Liczba osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia jest podobna do ubiegłego roku, podczas gdy bezrobotnych najczęściej ubywa wśród osób w wieku od 30 do 50 lat.

Sektor publiczny ograniczył zatrudnienie

PIE wskazał, że w sierpniu do urzędów pracy wpłynęło 95 tys. nowych ofert pracy – to o 2,3 proc. mniej niż rok temu. Spadek dotyczył jednak głównie zatrudnienia w sektorze publicznym.

"Warto zauważyć, że nawet obecnie, w dołku spowolnienia, liczba ofert pracy jest o około 45 proc. wyższa niż w 2012 r. W efekcie konsekwencje słabszego wzrostu gospodarczego dla rynku pracy będą dużo słabsze niż w kryzysie zadłużenia strefy euro" - dodano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.

autor: Łukasz Pawłowski