"Wpływ pandemii COVID-19 widoczny był nadal w danych odnoszących się do miejsca wykonywania pracy. W IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób. W IV kw. 2020 r. wśród tej zbiorowości 1 038 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1009 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej)" - czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2020 r. 1038 tys. osób spośród 1609 tys. osób tj. 64,5 proc. pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1009 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej), podał GUS.

Polecamy: Amerykański wywiad upubliczni raport ws. śmierci Dżamala Chaszodżdżiego