Warunkiem zatrudnienia będzie posiadanie certyfikatu potwierdzającego pełne zaszczepienie przeciwko koronawirusowi lub aktualny, negatywny test na obecność SARS-CoV-2.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek w regionalnym dzienniku ustaw rządowym dekretem “w przypadku określonych aktywności zawodowych” może być niezbędne przedstawienie dokumentów potwierdzających przebycie pełnego procesu szczepień lub brak w organizmie infekcji koronawirusem.

W artykule 14 dekretu wskazano, że wymóg przedstawienia takich dokumentów ma dotyczyć zarówno “aktywności w publicznych, jak i prywatnych” podmiotach na rynku pracy.

W dokumencie zobowiązano służby medyczne Wysp Kanaryjskich do określenia listy profesji, w których niezbędne jest przedstawienie certyfikatów dotyczących przejścia sczepień lub negatywnego testu na Covid-19.

Reklama

W uzasadnieniu odmowy dopuszczenia do wykonywania pracy osób niezaszczepionych regionalny rząd wyjaśnił, że obowiązujące od 8 listopada 1995 roku na archipelagu przepisy przewidują tego typu “działania prewencyjne” jeśli występuje ryzyko dla bezpieczeństwa pracy.

W rządowym dekrecie wskazano, że odmowa poddania się przez pracownika “określonych profesji” testom i szczepieniom przeciw Covid-19 będzie równoznaczna z “brakiem warunków do realizacji zadań pracowniczych”.

W czwartek premier Wysp Kanaryjskich Angel Victor Torres wyjaśnił, że dekret władz regionalnych był konsultowany z ministerstwem zdrowia Hiszpanii. Zastrzegł, że do wejścia w życie nowego prawa konieczny jest jeszcze m.in. dokument regionalnych służb medycznych określający zawody, w których wymagane będą certyfikaty potwierdzające brak infekcji koronawirusem lub przebyte szczepienia.