Umiejętności potrzebne w pracy magazyniera

Zawód magazyniera opiera się na pracy fizycznej, więc nie powinno dziwić, że głównym wymaganiem jest sprawność fizyczna. Pracownik musi być zdolny do dźwigania i przenoszenia towaru przez wiele godzin. Magazynier powinien również posiadać umiejętność planowania, które pomoże mu w zorganizowaniu własnej pracy.

Wielu pracodawców wymaga również umiejętności obsługi wózka widłowego. Przydaje się ona zwłaszcza w przypadku większych powierzchniowo magazynów. Uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego można zdobyć odbywając specjalny kurs.

Nie można lekceważyć również znaczenia komunikatywności, czy pracy zespołowej. W magazynie pracuje na ogół wiele osób. Umiejętność współpracy znacznie przyspiesza pracę. Budowana pomiędzy pracownikami atmosfera również ma ogromny wpływ na jakość pracy. Co oczywiste - pracownik magazynu powinien również odznaczać się uczciwością. Niedopuszczalne są kradzieże lub przywłaszczenie mienia.

Obowiązki w pracy magazyniera

Obsługa firmowego magazynu to praca, na którą składa się wiele zadań. Jednym z nich jest przyjmowanie dostaw towaru. Polega ono na wyładowaniu zawartości samochodu i przetransportowaniu go na halę. W tym momencie kluczowa będzie umiejętność rozplanowania przestrzennego. Towar należy ulokować na magazynie w ten sposób, aby pomieścił on kolejne dostawy.

Po rozpakowaniu rozładunku należy rozpocząć proces jego rozkładania. Jest to najbardziej czasochłonna czynność w pracy magazyniera. Na tym jednak jego obowiązki się nie kończą. Należy do nich również oznaczanie kartonów i metkowanie produktów. W zależności od miejsca pracy do obowiązków magazyniera mogą należeć jeszcze inne zadania. Jakie?

W przypadku wysyłek magazynier musi również poświęcić czas na przygotowanie zamówień dla klientów. Zadanie to opiera się na sprawdzeniu zgodności przygotowanych do wysyłki towarów z danymi na fakturze, pakowaniu i oznaczaniu wysyłanych produktów, a także załadunku do aut dostawczych.

Innym obszarem, w którym magazynier ma swoje obowiązki jest dbanie o stan magazynu. W ich zakres wchodzi dbanie o czystość na magazynie, kontrola przechowywanych towarów oraz regularne przeprowadzanie inwentaryzacji. Sprawdź jakie są oferty pracy dla magazyniera.

Ryzyko w pracy magazyniera

Przed podjęciem pracy jako magazynier należy być świadomym niebezpieczeństw płynących z tego zawodu. Praca magazyniera wiąże się z wieloma sytuacjami, które mogą zakończyć się utratą zdrowia lub życia. Do wypadków w magazynie dochodzi najczęściej za sprawą poślizgnięć lub upadków z wysokości. Zagrożenie stanowią również spadające przedmioty. W dużych magazynach może dojść również do potrącenia przez wózek widłowy.

Pracownik magazynu narażony jest także na bóle spowodowane przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Jest to związane z koniecznością wielokrotnego przenoszenia ciężkich przedmiotów. Zagrożenie stanowi również kontakt z ostrymi przedmiotami lub krawędziami.

Magazyn to miejsce, które może gromadzić różne produkty i substancje, które same w sobie stanowią zagrożenie. W przypadku substancji łatwopalnych istnieje ryzyko powstania pożaru. Na skutek uwolnienia się substancji toksycznych może dojść do zatrucia. To z kolei może prowadzić do rozwoju chorób układu oddechowego.

Kurs magazyniera - czym jest?

Wiele firm oferuje możliwość ukończenia kursu na magazyniera. Należy jednak wiedzieć, że nie jest on wymagany do podjęcia pracy w magazynie. Stanowi raczej element dodatkowego wykształcenia. Na ogół składa się on z dwóch etapów: części teoretycznej i praktycznej.

Podczas kursu można nabyć wiedzę w zakresie procesów magazynowych, towaroznawstwa, przepisów i norm prawnych, ewidencji towarów i inwentaryzacji, obsługi programów magazynowych, a także obsługi skanera. Niektóre szkolenia połączone są z kursem na operatora wózka widłowego.

Ile zarabia magazynier w Warszawie?

Pracownik magazynu poszukiwany. Ile można zarobić jako magazynier w Warszawie? To pytanie zadaje sobie każda osoba zainteresowana podjęciem pracy na stanowisku magazyniera w stolicy lub jej okolicach. Spieszymy więc z odpowiedzią. Widełki płacowe w województwie mazowieckim wynoszą od 3310 zł do 4450 zł brutto, jednak ich mediana wynosi 3890 zł brutto. Przekłada się to na 46680 zł brutto rocznie.

Województwo mazowieckie znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce pod kątem średnich zarobków magazyniera. A w których konkretnie miastach można zarobić najwięcej? Pod tym kątem zdecydowanie przoduje Piaseczno, gdzie mediana wynosi 4200 zł brutto. Tuż za nią plasuje się Pruszków, gdzie wynosi ona 4180 zł brutto. Na dalszych pozycjach znajdują się: Wyszków (4070 zł) oraz Warszawa i Błonie (3990 zł). Zarobki w pozostałych mazowieckich miastach znajdują się poniżej mediany wojewódzkiej.