Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, w 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich o 1 pkt proc. do 5,2 proc.

"W 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4 proc. osób w 2019 r. do 5,2 proc. przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w odpowiedzi na pojawienie się w Polsce koronawirusa i rozwój pandemii COVID 19" - napisał GUS.

Reklama

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego dotyczył wszystkich grup społeczno-ekonomicznych, jednak osiągnął najwyższy poziom wśród gospodarstw rolników (+3,7 pp.) i rencistów (+1,9 pp.), a także osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania (+2,7 pp.).

"Wzrost ubóstwa skrajnego związany jest ze spadkiem dochodu rozporządzalnego w najniższej grupie dochodowej w 2020 r." - stwierdził PIE. Eksperci zaznaczyli, że dochód rozporządzalny, przypadający na jedną osobę, w grupie 20 proc. gospodarstw domowych o najniższych dochodach spadł w ujęciu realnym o 9,1 proc. rdr. Z kolei dochody pozostałych grup wzrosły w granicach 2,3 proc. - 3,3 proc. rdr.

Według ekspertów "spadek ubóstwa relatywnego związany jest ze zmniejszeniem udziału wydatków gospodarstw domowych w dochodzie rozporządzalnym". Jak podał GUS, stopa ubóstwa relatywnego wyniosła w 2020 r. 11,8 proc. wobec 13,0 proc. w 2019 r.

Większość gospodarstw domowych, jak zauważyli analitycy PIE, odnotowała w 2020 r. wzrost dochodów (średnio o 2 proc.) oraz jednoczesny spadek wydatków (średnio o 6,5 proc.) w ujęciu realnym, co wpłynęło na wzrost oszczędności gospodarstw domowych. "Największa różnica między dynamiką dochodów a dynamiką wydatków dotyczy gospodarstw rolniczych, w których dochody wzrosły o 7,6 proc. a wydatki spadły o 11,1 proc. w ujęciu realnym" - zaznaczyło PIE. Równocześnie wszystkie gospodarstwa odnotowały spadek udziału wydatków w dochodzie – "największy (-10 pp.) dotyczył gospodarstw rolniczych, a najmniejszy (-3 pp.) dotyczył gospodarstw rencistów".