Według badań OECD, około jedna trzecia nierówności płac wynika raczej z luk w polityce między pracodawcami niż z różnic w umiejętnościach pracowników.

„Firmy mają znaczną władzę, aby ustalać płace niezależnie od swoich konkurentów” – czytamy w raporcie. „Płace nie zależą wyłącznie od umiejętności — liczy się firma, w której pracują ludzie”.

Według OECD, siła nierówności płacowych może zostać zaostrzona przez pandemię Covid, ponieważ luki między przedsiębiorstwami powiększają się wraz z rosnącą przepaścią cyfrową i dynamiką „zwycięzca bierze wszystko”. Tendencja ta przyczynia się również do różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ze względu na wyższy udział kobiet w zatrudnieniu w firmach o niskich płacach.

„Potrzebne są teraz działania, aby uniknąć ryzyka gospodarki dwóch prędkości, w której aktywność i zatrudnienie są wysoce skoncentrowane, a firmy o wysokiej produktywności i ich pracownicy coraz bardziej oddalają się od reszty” – uważa OECD.