Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2023

Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2023 roku wynosi 3490 zł brutto. Przełożyło się to również na wyższą stawkę godzinową brutto, która wynosi obecnie 22,80 zł.

Wynagrodzenie minimalne od lipca 2023

Reklama

Od 1 lipca, w ramach drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwota ta wzrośnie do poziomu 3600 zł brutto, a pod względem stawki godzinowej – do 23,50 zł brutto.

Największy wzrost wynagrodzenia minimalnego w historii

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wynosiło 3010 zł brutto. Po styczniowej podwyżce płacy minimalnej wynagrodzenie wzrosło o 15,9 proc., natomiast po zaplanowanej na lipiec drugiej podwyżce, kwota ta wzrośnie względem 2022 roku o 19,6 proc. Oznacza to, że podniesienie wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku będzie najwyższym w historii po 1989 roku.

Dlaczego wzrasta wynagrodzenie minimalne?

Przyczyną dużych wzrostów płacy minimalnej jest wysoka inflacja. Konieczność podnoszenia wynagrodzenia minimalnego wynika z zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Zgodnie z tym dokumentem, gdy inflacja przekracza poziom 5 proc., wówczas w życie muszą wejść dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego w roku.

We wrześniu 2022 roku, gdy ogłoszono wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2023 rok, wskaźnik inflacji wynosił 17,2 proc.

W kwietniu 2023 wskaźnik inflacji był na poziomie 14,7 proc.

Kto skorzysta na podwyżce płacy minimalnej?

Rząd szacuje, że dzięki podwyżce wynagrodzenia minimalnego poprawi się sytuacja ok. 3 mln osób w Polsce.