W kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie w łagodnym trendzie spadkowym, również w przypadku przeciętnego wynagrodzenia – ocenił starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

GUS w poniedziałek poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 7485,12 zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. rdr, oraz o 2 proc. w stosunku do czerwca br. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,1 proc.

W ocenie Jaworskiego nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 osób zmniejszyła się do 10,4 proc. rdr wobec 11,9 proc. w czerwcu, kształtując się poniżej konsensu rynkowego (11,1 proc.) "i zgodnie z naszą prognozą". Jak zaznaczył, w ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w lipcu o 0,3 proc. rdr wobec wzrostu o 0,4 proc. w czerwcu.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku rocznej dynamiki wynagrodzeń – zdaniem eksperta – był efekt wysokiej bazy sprzed roku. Jak zauważył, w lipcu 2022 r. miała miejsce wypłata jednorazowych nagród w górnictwie oraz nagród z okazji Dnia Leśnika czy Dnia Energetyka.

"Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce" – stwierdził Jaworski.

Reklama

Powody spadkowego trendu

W jego opinii głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa płac w kolejnych kwartałach będzie "oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z tym zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach".

Ekonomista zwrócił uwagę, że dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się w lipcu do 0,1 proc. wobec 0,2 proc. w czerwcu, zgodnie z konsensusem i prognozą Credit Agricole. W porównaniu z czerwcem zatrudnienie wzrosło w lipcu o 0,9 tys. osób. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, głównym czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia pozostaje redukcja etatów w przetwórstwie przemysłowym: spadek o 3,4 tys. osób mdm – wskazał. Podkreślił, że potwierdza to "kontynuację procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tym sektorze w ostatnich miesiącach".

Spadek dynamiki realnych płac i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – przekazał ekspert – oddziaływał w kierunku obniżenia realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen)) do -0,3 proc. rdr w lipcu wobec 0,6 proc. w czerwcu. Zauważył jednak, że realna dynamika funduszu płac ukształtowała się w lipcu powyżej poziomu odnotowanego w II kw. (-0,5 proc.).

"Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (+0,2 proc. r/r w III kw. wobec -3,7 proc. w II kw.). Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost spożycia prywatnego w III kw. będzie ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z wybuchem wojny w Ukrainie" – stwierdził Jaworski. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński