Politycy i influencerzy – to dwie grupy zawodowe które – w ocenie Polaków - są zdecydowanymi liderami w niechlubnej kategorii, pobierających zbyt wysokie wynagrodzenia. Politycy zebrali aż 86 proc. wskazań negatywnych, a influencerzy - 69 proc. Zamykającym podium prawnikom pensje obcięłoby już „tylko” 54 proc. badanych.

Na drugim biegunie uplasowali się przedstawiciele takich zawodów jak pielęgniarka, rolnik i nauczyciel – im Polacy chętnie przyznaliby wyższe uposażenia. Za podwyżkami w pielęgniarstwie jest 65 proc. badanych, w rolnictwie 59 proc., a w branży nauczycielskiej – 54 proc.

ikona lupy />
Ocena Polaków - wynagrodzenia w zawodach / Media
Reklama

Źródło: raport „Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?”, No Fluff Jobs

Najbardziej odpowiedni poziom wynagrodzeń dotyczy branży księgowej (60 proc. z nas uważa, że ich pensje są na właściwym poziomie) i przedstawicieli handlowych (56 proc.). Dość krytycznie podchodzimy natomiast do pieniędzy, jakie zarabiają sportowcy – wg badania aż 45 proc. z nas uważa, że ta grupa zawodowa jest przepłacona.

Nie poważamy influencerów

Badanie „Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?” przeprowadzone przez portal No Fluff Jobs pokazuje, że w społecznym przekonaniu zawód influencera lub influencerki ma słaby PR. Nie dość, że aż 69 proc. badanych ocenia, że przedstawiciele tej branży zarabiają za dużo, to jeszcze 61 proc. wskazuje, że społeczne znaczenie pracy, jaką te osoby wykonują, jest niska.

Wspomniani wcześniej politycy – mimo, że aż 86 proc. z nas twierdzi, że ich pensje powinny być niższe – zostali ocenieni trochę lepiej. Jako niską ich przydatność społeczną ocenia bowiem „tylko” 39 proc. Co ciekawe, w przypadku przydatności polityków poglądy są bardzo spolaryzowane, bo jednocześnie 31 proc. badanych ocenia pozytywnie ich wkład w rozwój społeczny Polski.

ikona lupy />
Społeczne znaczenie zawodów - ocena Polaków / Materiały prasowe

Źródło: raport „Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?”, No Fluff Jobs

Nie jest raczej zaskoczeniem, że bardzo doceniamy pracę lekarzy (80 proc. pozytywnych wskazań), pielęgniarek (75 proc.), nauczycieli (65 proc.) czy policjantów (63 proc.).

Autorzy badania sprawdzili też jakie konotacje z danymi profesjami mają Polacy. I tak, wśród zawodów budzących pozytywne skojarzenia przoduje medycyna, czyli zawód pielęgniarski (71 proc.) oraz lekarski (66 proc.). Top 3 wskazań zamykają rolnicy (63 proc.). Jak widać, sympatyzujemy z zawodami, których pracę postrzegamy jako ważną społecznie, ale dostrzegamy też, że jest ona zbyt słabo wynagradzana.

Na drugim krańcu naszych sympatii znaleźli się politycy (70 proc.) oraz osoby zajmujące się influencingiem (54 proc.) – to właśnie te dwa zawody u największej liczby badanych wzbudzają negatywne skojarzenia. Pozostałe zawody – niezależnie czy oceniamy, że ich pensje są zbyt wysokie – kojarzą nam się pozytywnie. Trzecia w tej niechlubnej tabeli profesja – policja – zebrała już tylko 22 proc. negatywnych głosów.

Jeśli rolnictwo to mężczyzna, jeśli pielęgniarstwo to kobieta

W badaniu No Fluff Jobs zapytano też Polaków o ich postrzeganie poszczególnych zawodów pod kątem skojarzeń z płcią, która je wykonuje.

W zdecydowanej większość zawodów dominuje odpowiedź, że dana profesja jest neutralna płciowo. Jedynymi wyjątkami jest rolnictwo i pielęgniarstwo. W tym pierwszym 52 proc. odpowiedzi wskazuje, że jest to zawód bardziej męski, 43 proc., że neutralny płciowo, a 1 proc., że bardziej kobiecy. W przypadku pielęgniarstwa 48 proc. badanych uważa, że jest bardziej kobiecy, 46 proc., że damsko-męski, zaś 3 proc., że bardziej męski.

ikona lupy />
Zawody - neutralność płciowa / Materiały prasowe

Źródło: raport „Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?”, No Fluff Jobs

Jako najbardziej neutralną płciowo wskazaliśmy zaś profesję lekarską (88 proc.), dziennikarską (86 proc.) oraz sportowców (85 proc.). Jednocześnie autorzy raportu wskazują na ciekawostkę dotyczącą faktycznego podziału zawodu medycznego między kobiet i mężczyzn – jak bowiem podaje GUS aż 60 proc. osób wykonujących zawód lekarski to kobiety. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku profesji nauczycielskiej, którą 67 proc. badanych postrzega jako neutralną płciowo, podczas gdy kobiety stanowią w niej ponad 80 proc. zatrudnionych osób.